Brändö gymnasium har firat julfest. Programmet kan man delvis gissa sig till. Julsånger förstås. Diktläsning. Viktor Rydbergs ”Tomten” hör till skolans traditioner. Elever uppträdde med musiknummer. Men så kom det lilla avvikande.

Matematiklärarna stod för programarrangemangen. Camilla och Triin uppträdde med en frågesport. Tema: matematik. Eleverna fick ett antal frågor. Hur? I en festsal där antalet närvarande personer var ca 150? Enkelt!

Vi använde oss av ett frågeformulär i Google. Eleverna fick ta fram sina mobiltelefoner och helt ”lagligt” knäppa på dem. Antalet registrerade svar var 116. Stämningen var god under tävlingen!

Bloggaren tycker att vi nått en vattendelare här. Tidigare har vi enbart försökt få eleverna att lägga undan mobilerna i festsalen. Motiveringen är att det är oartigt att knäppa på mobilen när någon talar eller uppträder. Många saker har ändå två sidor. Det händer t.ex. att elever fotograferar viktig information som rektor eller någon annan projicerar på väggen. När någon utomstående berättar om sin organisation, kan det hända att elever snabbt knäpper in länkar och adresser, detta för att kunna återvända till saken efter samlingen i salen. Detaljer någon tar upp kan snabbt kollas, frågor ställas osv.

En sidoeffekt med telefonerna är att det är stämningen blivit lugnare. En elev som knäpper, kommunicerar inte ljudligt med sin omgivning! Kritikerna säger säkert att det här är en negativ effekt. Eleven hör ju inte budskapet!  Sant kanske, men bloggaren ställer sig frågan om man gör det utan mobil?? Vi kan ju inte kontrollera hur många som dagdrömmer t.ex. Ska ett budskap gå igenom, måste det väcka ett visst naturligt intresse, vilket ställer vissa krav på den som framför det hela!! Ett kallt uppläsande av ett formulär eller så, är inte en effektiv informationsmetod.

Visst ska vi i skolan kunna kräva att mobilerna läggs undan nu och då. Men vi ska inte blåneka till att de kan användas kreativt.

Ute i samhället ser man allt mera mobiler under folksamlingar. På en teater- eller operaföreställning ska de givetvis inte glimma i mörkret. Under föredrag och möten däremot, kan de knappast ”förbjudas”. Skälen nämns ovan! Vi står inför ett visst paradigmskifte här. Ute i samhället! Borde även gälla skolan!