Det är inte bara studentexamen som ska förnyas. Också själva timfördelningen mellan olika ämnen, ska ses över. En arbetsgrupp har överlämnat ett förslag till undervisningsminister Krista Kiuru. I förslaget lägger man fram tre olika förslag A, B och C. Meningen är att allmänbildningen ske breddas och garanteras. Jaha.

Antalet kurser är fortfarande 75 till sitt minimum. I övrigt skiljer sig modellerna. Förslag A delar in studenterna i grovt räknat två kategorier, naturvetare och humanister, redan från starten. Alternativ B förslås leda till 5 temahelheter, varav minst två är naturvetenskapliga eller/och? humaniora. I alternativ C skulle de obligatoriska realämnema bibehållas i mer eller mindre samma konstellation som nu, men antalet obligatoriska kurser skulle reduceras till en kurs per ämne.

Detta är en ytterst förkortad version av rapporten. Mera om den http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2013/12/lukion_tuntijako.html?lang=sv.

Reaktionerna låter inte vänta på sig. Lärarförbundet uttrycker oro över arbetssituationen fom 2016, då någon av modellerna tas i bruk. Det kan minsann uppstå problem, speciellt i mindre skolor, om studenterna väljer att klara av ”gymnasiet light”, dvs gå över där ribban är lägst. Allmänheten reagerar också.

Fysikern i mig förundras över att diskussionen än en gång cirklar kring ämnet historia. Jag skulle inte drömma om att påstå att historia är oviktigt. Tvärtom! Men! Det finns annat som är viktigt. Därför talar man om en bred allmänbildning. En människa utan hum om hur naturen fungerar, är mentalt vingklippt! Så är det bara.

Nu ser jag ett konkret hot mot mitt ämne, fysik. Hotet är alvarligt! Ska vi i framtiden ha en överproduktion av akademiker, som sitter och kartlägger bättre tider när skogen drog in pengar här i landet? Eller! Ska vi skapa nya förutsättningar för en vettig levnadsstandard?

Jag bara frågar?