Det temat debatteras just nu i radio Vega. Intressant diskussion! Ska vi ha Jesus med i julfestfirandet och under andra skolfester? Statistiskt ser ja-sidan ut att ha en ledning på kanalens hemsidor. Har bloggaren en åsikt?

Faktum är att jag inte riktigt har det! Inte för att jag låter bli att bry mig om saken. Snarare därför att jag förstår argument från vardera sidan. Religionsundervisningen ska ju å ena sidan inte vara konfessionell (om det här är fallet, är en annan fråga). Å andra sidan har vi en koppling mellan religion och kultur. Att bara nonchalera den saken, kan få märkliga följder??

Vissa argument i diskussionen retar ändå bloggaren en aning. Ett sådant är att Julen är en kristen fest och hör sen! Som barn växte jag upp i en släkt där religion inte togs upp. Punkt. Jag visste ingenting om religiösa frågor innan jag hamnade i skolan. Där försökte man indoktrinera mig på allvar. Lyckades det? Nja. Jag minns min frustration när jag insåg att de religiösa berättelserna inte var fastställd historia! Kände mig bedragen, vilket är en detalj för sig. Julen då? Visst firade vi Jul hemma! Utan religiösa inslag. Vi hade julgran, släktsammankomst, mat, julklappar, ledigt några dagar osv. Jag såg Julen som en trevlig avkoppling från vardagen mitt i vintermörkret.

Bloggaren tycker inte att någon ska komma och förklara hur och varför en medmänniska ska fira någonting. Det här ligger inom den personliga sfären.

Ett annat argument är det här med tradition. Bloggaren är gift med en folklorist och traditionsvetare. Vet därför någonting smått om djupet bakom festraditioner. Det här är inte någonting man kan kartlägga utan ordentliga akademiska studier. Man kan inte tycka sig fram till expertis. Själva begreppet tradition tolkas ändå av många som någonting stelt och oföränderligt. Så kan det väl inte vara. Traditioner har säkert sin egen evolution. Långsam ibland, men nu och då sker det saker.

Ibland känns det som om julfirandet ur det kristna perspektivet, skulle vara på väg mot ett paradigmskifte. Vi är väg mot ett läge, där mindre än hälften av finländarna hör till kyrkan som organisation. Vi är inte där än, men trenden är tydlig. Om några årtionden kan saken gälla! Avtar julfirandet? Inte som bloggaren har observerat. Tydligen firar många en sekulär Jul!?

Skolans julfest måste väl finnas till för alla. Speciellt i gymnasiet är de studerande säkert kapabla att välja linje själva. Om någon opponerar sig mot inslag som tangerar religion, bör hen ha rätt att avlägsna sig eller ordna alternativt program. De som vill delta i firandet, ska för sin del få göra det.

Någon konflikt mellan en vetenskaplig världssyn och firandets budskap, kan jag ändå som fysiker inte acceptera. Då bedrar jag mina studenter på samma sätt som jag själv lurades i småskolan.

Knepig balansgång detta!