Det finns vissa modetitlar. Chef är en sådan. Inte en kock alltså, utan en miniatyrboss. Tycker ibland att vissa arbetsplatser påminner om en skuta med 7 amiraler och två matroser. Till och med pappersförrådet har en liten chef.

En annan titel är expert. Har ofta undrat vad som krävs för att man ska få kalla sig så? Vi tar ett konkret exempel.

I dagens Hufvudstadsbladet (15/12/13) omnämns busslinje 16 i Helsingfors. Den trafikerade tidigare från de södra stadsdelarna till de östra. Bussen var ofta full av passagerare. Sedan kom experterna! De som planerar trafiken! Busslinjen lades om. Inte behöver den köra ner i de södra stadsdelarna, resonerade man. Den får starta vid Järnvägstorget och åka österut därifrån. Ändhållplatsen ligger vid Högholmens Zoo. Så skedde. Vilket är läget idag?

Åker ofta till jobbet med busslinje 16. Mellan klockan 7 och 8 på morgonen är det gott om sittplats i bussen. Det händer nu och då att jag åker helt ensam. Passagerarantalet har sjunkit till några procent av vad det var tidigare. Det skulle de facto vara miljövänligare att ta bilen till jobbet. Då skulle man flytta en liten mängd metall med hjälp av en bensinmotor. Nu kör en stor pansarvagn till buss med brummande och osande dieselmotor en fysiklektor till jobbet!

Jag råkar veta att omplaneringen av linjen fått diverse resenärer att övergå till bil!

Experterna då? Ja – de resonerar väl snart som så, att linjen har för få passagerare och kan dras in helt och hållet! Sedan påstår man kanske att linjen aldrig egentligen var nödvändig!

Det är förstås lätt att vara eftervis. Minns ändå att jag förutsåg utvecklingen då linjen planerades om. Utan att vara expert på området! Hm!