Den frågan, något annorlunda formulerad, fick bloggaren via fb efter senaste inlägget i denna blogg. Nu är jag definitivt inte samhällsvetare eller politisk expert. Lämpar mig knappast som vetenskaplig utredare av begreppet självständighet. Några tankar tar jag mig ändå friheten att föra fram.

Antar att hörnstenen i begreppet självständighet innebär en frihet att fatta egna beslut. Har ofta hört påståendet att EU gör oss allt annat än självständiga?? Hm! Det är inte så enkelt. Finland kan, om vi verkligen vill det, lösgöra sig från EU. Den möjligheten har vi. Skulle vi må bra av det? Kanske vår grad av självständighet skulle öka men…

Att isolera en liten stat och aggressivt vara ”sig själv”, är inte alla gånger en bra sak. Se på exempel som Nordkorea och Albanien. Precis som individer behöver varandra, gör länder och kulturer det. Vi minskar inte i värde och betydelse bara genom att låsa in oss.

Inom kvantmekaniken finns en term, komplementära storheter. Det innebär kort sagt, att om vi roffar åt oss mycket av någonting, minskar någonting annat. En väldigt hög grad av självständighet, kan i praktiken minska graden av välmående och kanske tvärtom?! Det här gör valet av självständighetsgrad till ett optimeringsproblem. Visst ska vi ha av varan, men samtidigt måste via leva i symbios med omvärlden.

Bloggaren är för samarbete. Kulturellt, politiskt och praktiskt. Känner mig åtminstone lite hemma i alla de europeiska stater jag besökt. Egentligen i alla stater jag besökt. Jorden är inte längre så stor! För mig som människa är detta en yttring v självständighet. Ute i världen har jag mitt finländska pass och är stolt över det. Samtidigt ser jag gärna att Finland är en del av en större helhet.

Kanske låter detta som snömos. Kanske skulle tjänstemän slita sig i håret över dylik naivitet. Kanske skulle demonstranter vid presidentens slott anse mig vara för positivt inställd till landets ledning. Jag vet inte. Jag resonerar inte alltid som den sittande regeringen i olika frågor, men vid nästa val kan jag säga mitt! Det är självständighet!