”Det är alltid någon annans fel” är rubriken på en kria av Tua Ranninen i dagens Hufvudstadsbladet. Den röda linjen i rapporten är att vi som jobbar, ofta är stressade och lider av tidsbrist, men samtidigt producerar lite! Vi ser helt enkelt inte ut att vara effektiva. Detta skyller vi på andra, ofta chefen.

Bloggaren tog sig en funderare på hur det egna jobbet ser ut. Gymnasielektorn är förstås igång under lektionstid. Då jobbar man. Hur är det under håltimmar i skolan och annan ”icke-lektionstid”? Dåligt! Vi har inga väl avgränsade arbetsutrymmen, utan sitter i ett öppet lärarrum.  Jag har några gånger bokstavligen kollat vad detta betyder. I medeltal har någon ett ärende ca var femte minut under dagtid. Man förväntas svara i telefon, springa efter någon, tala med elever om deras bekymmer, höra kolleger berätta om sin vardag osv. Det är som att jobba i Helsingfors centralstation. Vill inte lyckas! Ska inte bara beskylla andra! Har blivit likadan själv! Jag stör säkert jag också!

Vi lärare borde definitivt ha arbetsrum att dra oss tillbaka till!

Vad leder denna brist på arbetsfrid till? Det varierar! En del av oss biter ihop och försöker jobba i vimlet. Andra – inklusive bloggaren – går hem för att jobba! Planering av allmänna saker, uppgifter och prov, genomgång av resultat, kontroll av epost, svar på förfrågningar osv. sker ofta hemma vid köksbordet.

Är bloggaren effektiv! Säg det! Det borde kanske någon annan svara på. Sköter jobbet! Har tid för en del annat också. Föreställer mig vara något så när effektiv. Men arbetstiden splittras! Kan i princip jobba när som helst under den tid jag inte sover. Ibland nära midnatt.

Det skulle vara skönt att kunna jobba på jobbet! Som det ser ut nu, då lärare bara föses in i ett ”lärarrum”, blir det inte så mycket av det.

Skyller jag på någon? Knappast på någon person. Samhället kanske. Lärare och skolelever tas för givet. Man hivar in oss i skolbyggnaden och förväntar sig att maskinen snurrar på. Man kunde minsann förbättra läget. Problemet är inte så enkelt!