Under ett de sista besök bloggaren gjorde i den svenskspråkiga församling jag tillhörde, fick man i predikan höra hur allt flera människor omfattar den kristna tron!

Tala om att att se på världen med skygglapparna på!

Här är en motsvarande rapport från Storbritannien. Lord Carey, fd. biskop i Canterbury, talar rakt ut och påstår att kristendomen i i hans hemland om någon generation är ett passerat stadium, om inte teologerna verkligen tar i med fullt allvar, och ser till att speciellt unga attraheras av kyrkans budskap. Bloggaren antar att motsvarande problem finns på många andra ställen i världen, bland annat här hemma i Finland.

Vad gör teologerna här hemma? I två av tre finlandssvenska församlingar i Helsingfors, är andan så inflammerad och konservativ, att folk vantrivs och drar sig ur spelet. Både Petrus och Johannes församlingar har stora problem. Bokstavstroende manliga teologer agerar och gå på. Dagens unga kan knappast identifiera sig med sådant. Flickorna är ofta emanciperade och duktiga. Varför skulle de acceptera en stämning av kvinnoförtryck. De flesta unga har en något så när väl lyckad vetenskaplig skolning.  Hur i all världens namn skulle de gå med på att förneka evolution och motsätta sig diverse andra vetenskapliga fakta.

Bloggaren har ofta ställt sig frågan om det vore mödan värt att skriva in sig i kyrkan om man nu skulle råka befinns sig utanför. Svaret är absolut nej! Antagligen klarar man av att vara kristen utanför organisationen om man vill!

Det som bekymrar är vad som händer sedan? Tar någon annan religion över? Kommer behovet av andlighet att leda till någon sorts okontrollerade märkligheter? Vi lever i en brytningstid. Lite skrämmande är det!