Och vad fasen är det? Jo en av dessa nya modetermer. Det står för ”bring your own device” med husmansöversättningen ”släpa med en egen grunka”. Vadan detta?

Meningen är att dagens gymnasieelever ska ta med sid teknik till skolan. Bärbar dator, pekplatta osv. Varför det? Jo, arbetet i skolvärlden börjar kräva en kunskap om hur man hanterar dessa apparater. Så är det bara. Studentexamen ska småningom skrivas med hjälp av dem. Inte med pekplatta eller fri uppkoppling till webben än så länge, men i alla fall. Bloggaren ser ljust på utvecklingen, som givetvis kritiseras av alla som beundrar det oföränderliga.

Visst finns det problem. Det gör det i alla brytningsskeden. Men problemen måste lösas! Ett av dessa är att det finns de som inte har råd! För ett tiotal år sedan var det meningen att eleverna skulle följa med allmän information om skolan i hemmen på elektroniska anslagstavlor. Gnäll och marr bland vuxna. De kanske inte har råd! Under ett par års tid granskade bloggaren läget. Inte en enda av mina elever saknade tillgång till teknik. Den bara fanns. Så tenderar det att vara nu med. Tekniken finns, men utnyttjas dåligt.

Just nu står förlagen i en nyckelposition. Vi måste få digitala läromedel. De kan göras billigare än pappersvaran. De kan korrigeras om fel hittas. Nu! Inte när nästa upplaga (kanske) kommer om ca 10 år. De gör skolväskan lättare och förhoppningsvis billigare.

Vi borde också införa IT – informationsteknologi – som ett läroämne. Ungdomen kan inte dessa saker idag, men de lär sig snabbt vid behov. De vanligaste verktygsprogrammen, textbehandling och kalkylark, måste utnyttjas. Många av mina unga fysiker har nollkunskap på dessa och imponeras storligen när de ser vad man kan göra med dem. Ungdomarna borde också läras sig koda, skriva enkla programrutiner.

Allmänbildning är gymnasiets mål och mening. Allmänbildning är inte enbart ett utantillpluggande av fakta och någon sorts ”strukturering” av den samma, formad i magisterns hjärna. Det är fråga om så oändligt mycket mera. Visst ska man läsa, plugga och jobba, men den klassiska boken och pappret man plitar på, räcker inte till idag.

Borde inte skolan stå för apparaturen? Ser inte det som ett realistiskt alternativ. Tekniken kostar och blir fort föråldrad. Underhållet fungerar inte. Det har vi sett. Skolan ska ha ett fungerande nätverk, men apparaterna ska elverna lära sig använda och upprätthålla själva. Det behöver de i framtiden!

BYOD alltså.