Fick per FB en inbjudan att komma med. Tänkte att varför inte! Sitter man bara hemma och vegeterar, lär man sig inte mycket här i livet. Är dessutom lite smått nyfiken! Hur arrangeras en”specialmässa”? Avviker den från vilken annan mässa som helst i kyrkan?

Gav mig alltså med äkta hälft iväg.  Johanneskyrkan är stor för våra förhållanden i Helsingfors. I den skulle det potentiellt rymmas en massa mässbesökare. Gick det så?

Nej. Vi var ett trettiotal totalt. Predikant var Malin Strindberg från Sverige. Predikan var av det bättre slaget. I programmet ingick ett antal annorlunda element, bland annat en ”kroppsbön”. Man läste Fader vår med en ”koreografi”. Har personligen lite svårt för sådant, så jag deltog inte. Några andra överraskningar? Nja. I texterna var Guds genus inte genomgående han. Predikanten talade också om berättelsen bakom vår religion, tyckte jag mig uppfatta. Inte en bokstavstolkning i så fall! Det fanns element som fick mässan att avvika från det normala mönstret.

Funderade i mitt stilla sinne över några saker.

Jag hade väntat mig en större skara människor! När den sexuella minoriteten för en gångs skull får en möjlighet att delta i en mässa där ingen tittar snett på sin granne, skulle man kanske tro att det lockar. Tydligen inte. Jag antar att den utbredda sekulariseringen också gäller här? Dessutom ska man antagligen ha en stark övertygelse om man orkar sitta med i en krets som genom tiderna behandlat en illa och säkert fortfarande gör det. Regnbågsmässan avviker från det mönstret, men kanske det är för sent? Tror ändå att det måste finnas de som har ett behov av kontakt med kyrkan i alla människogrupper. Den här mässan måste alltså fylla en funktion och behövas.

Min andra tanke var att det kanske finns ett behov av ”normalitet” bland mässbesökarna. En helt vanlig mässa, utan specialinslag? En där alla, oberoende av sexuell läggning, deltar. Utan att glo snett på någon!

Bloggaren vet inte! Sitter och betraktar. Funderar. Vart är det andliga på väg i vårt samhälle? Håller det på att splittras? Luckras upp? Försvinna?

Svåra frågor!