Knepig fråga. Speciellt då det gäller tid! Hur vi använder vår tid, är en ytterst privat angelägenhet. Den som förlorar greppet om tiden, kan göra det av många olika orsaker. En av dem är säkert religion. Så länge man fungerar i samhället, utan att belasta omvärlden med sin verksamhet, anser bloggaren ändå att tidsanvändandet inte är ett problem. Somliga läser, andra ser på film, en del av oss tillbringar massor av tid framför dataskärmen – utanför direkta arbetsuppgifter. Vill man i stället kontemplera religiösa frågor, tycker bloggaren att det är fritt fram. Dessutom kan religionen genomsyra vårt liv, så att den så att säga hela tiden kör på som ett dataprogram i bakgrunden.

Pengar då? Som medlem av kyrkan betalar bloggaren kyrkoskatt. Det blir genom tiderna en väsentlig summa. Hoppas den förvaltas väl. Samma gäller givetvis alla andra skatter. Kollekten då? Här kan man ju välja! Om det uppbärs kollekt för någon fraktion som inte godkänner kvinnopräster t.ex., kan man låta kollekthåven passera!

Problem med både pengar och tid uppstår kanske om man låter sig duperas av någon rörelse som inte direkt stå under folkkyrkan. Bloggarens kunskap om hur olika sekter och frikyrkor är organiserade, är svag. Känner inte någon som uppenbart har problem med dessa saker. Kan ändå tänka mig att risken finns. Här som på andra områden.

Ibland går jag igenom de föreningar och samfund jag råkar höra till. Resonerar då som så, att jag förblir medlem, om jag som potentiell ickemedlem skulle skriva in mig idag! Det här filtret har fått mig att överge diverse organisationer. Hur är det med kyrkan? Skulle jag idag skriva in mig? Efter de erfarenheter jag haft under de senaste åren, är svaret nog dessvärre nej! Som agnostiker med intresse för frågan, börjar jag luta mot åsikten att man kan vara kristen utan denna organisation.

Varför hänger jag kvar? Kanske är det tanken att man sämre kan påverka det man inte är en medlem av? Möjligen är det en viss förfäran över alternativen till vår folkkyrka. Människans behov av andlighet ser ofta ut att sig banala och ytliga former. Hellre än New Age och skrap på ytan av österländska religioner, ser jag då folkkyrkan utöva ett inflytande. Bloggaren tar sig ändå rätten att säga ifrån när människor diskrimineras, vetenskaplig världssyn ifrågasätts osv. Den rätten ger jag inte upp, församlingsmedlem eller inte!