Kan religion få en att ifrågasätta vetenskap?

Ställs frågan så, hoppas bloggaren faktiskt på svaret ja! Vetenskap SKA ifrågaställas. Vi formulerar om en aning. Är religionen en större auktoritet än vetenskapen för dig? Om svaret nu är ja, kan vi stå inför en otrevligare situation.

För bloggaren är det här den absolut största problemfaktorn med religion.

Både vetenskap och religion kan påstås vara ett sökande efter sanning (vad det nu sedan innebär). Metoderna är ändå radikalt olika. Inom religionen ställer man upp dogmer, som försvaras med händer och tänder. Inom vetenskapen ställer man upp hypoteser så att samfundet ska kunna granska dem och gärna bearbeta eller falsifiera dem. Vetenskapen kan påstås vara dynamisk medan religionen tenderar vara statisk. En vetenskapare lever upp och blir ivrig (borde åtminstone bli det), när den egna idén inte bär, utan nya rön skymtar. För mången religiös ser motsvarande ut att vara en styggelse!

Har stött på påståendet att detta hör till historians dunkel. Katolska kyrkan har visst bett om ursäkt för processen mot Galileo. Fint! Det skulle säkert ha varit trevligt för honom att få den ursäkten medan han levde! Är vetenskapsmotståndet nu ett passerat stadium? Nej! De evolutionsfientliga dragen inom många religiösa samfund talar ett kristallklart språk.

Det tar åratal av krävande studier för att lära sig vetenskapens grunder idag. En insikt man utvecklar vid sidan om studierna, är hur lite man vet. Skulle aldrig drömma om att klampa in i biologens laboratorium och berätta hur proteinsyntesen fungerar t.ex. Jag är fysiker och kan mitt område si sådär. Ändå är det här exakt vad en teolog gör om han i sin predikstol talar mot dagens forskningsresultat inom främmande kunskapssektorer. Bloggaren har alltid upplevt det här som höjden av hybris. Det är att ta sitt eget lilla intellekt och placera det på en hög piedestal. Den andliga ödmjukhet som vi borde känna inför de stora frågorna, är bortblåst och förglömd. Människan agerar Gud. Det är nästan något blasfemiskt över det hela.

Det finns så mycket vi inte vet och förstår. Å andra sidan finns det mycket vi lärt oss också. Så var det under Galileos dagar och så är det nu. Det här ska inte behöva tränga undan vår uppfattning om Gud och den religiösa sfären. Inte heller borde denna sfär göra sken av att förklara naturen! Många låter ändå detta ske. Den dragkampen är dömd att förloras.