Hindrar religion dig att tänka kritiskt?

Världen vi lever i är komplex och invecklad. Det finns mycket som är svårt att förstå. En av människans naturliga egenskaper är ändå nyfikenheten. Den kan vara en mäktig drivfjäder. Det finns hopp för alla som undrar och söker.

Nyfikenheten garanterar inte framgångar. Det kan hända att vårt undrande mynnar ut i ingenting, och att vi får ge upp.

”Outgrundliga äro Herrens vägar”, har jag hört kristet folk säga. Kanske det. Vår svårighet att förstå den religiösa mystiken borde ändå inte smitta av sig på allting annat. I värsta fall leder det till att vi blir lättduperade, vilket inte är bra. Till och med i själva Bibeln varnas det för falska profeter.

Är religionen den enda riskfaktorn här? Knappast. Det är ansträngande att söka lösningar! Är man lat, fördummas man lätt – med eller utan religion. Religionen kan ändå vagga en in i en mantra om att allting är så svårt, att jag ändå inte klarar av det. Vi låter Gud sköta saken. Jag vill inte förstå!

Bloggaren känner inte till vishetsfilosofin i andra religioner, men i den egna kristna traditionen, hittar man ett och annat Bibelcitat om saken. Religion behöver inte kräva ett okritiskt tänkande, men risken finns!