Får den dig att  acceptera saker som egentligen borde förändras?

Är det här inte samma fråga som i punkten 1, där vi ställde oss spörsmålet om religionen kan leda till passivitet då vi borde handla? Bloggaren tror egentligen inte det! I punkten 1 kritiseras den som, av religiösa skäl eller andra, låter bli att reagera då någonting uppenbart är fel. Nu går vi ett steg nedåt på skalan. Det blir till det yttersta en fråga om att identifiera det som är skevt.  Det är min tolkning.

Kan vi verkligen skilja mellan rätt och fel i alla fall? Antagligen inte. Vissa problemsituationer är så komplicerade att vi inte har helhetssyn t.ex.  Tror ändå att det är viktigt att vi försöker! Var kommer religiositeten in i det?

Jag har bland människor med religiös livssyn stött på olika tolkningar om hur Gud styr och ställer här i världen. En del har förklarat att de anser Gud vara med hela tiden och i allt. Andra menar att Gud startat sin skapelse och sedan låter den ticka på, för att bara nu och då justera lite. Vad anser bloggaren? Som agnostiker har jag inte en aning! Tror inte att det här är någonting vi kan veta.

Jag tror att det finns en risk för något man kunde kalla ”religiös apati” (myntade precis termen själv, men kanske finns någonting motsvarande därute). En livssyn som går ut på att det inte lönar sig att reflektera. Jag är ändå inte i kontroll av någonting! Gud är den som handlar! Då låter man i värsta fall bli att fundera, dra slutsatser, försöka tänka rättrådigt osv. Har hört talat om predestinationsläran, men det här är kanske inte riktigt samma sak. En religiös person kan tro på en predestinationslära och vara hur lycklig som helst, medan den som är apatisk, inte mår bra!

Också i det här fallet kan religionen leda till en motsatt världssyn. Den kan tända en gnista av personligt ansvar, en vilja att handla rättfärdigt osv. Bloggaren har ibland tyckt att den som lider av den religiösa apatin, skyller på Gud när saker och ting inte fungerar. Det påminner nästan om de gamla femåsrplanerna i det forna Sovjet, där alla skyllde ifrån sig och ingen egentligen tog ett ansvar när det krånglade.

Också i detta fall kan apatin förekomma oberoende av religion. Det kan finnas många skäl till att vi mår illa. Om religionen är den tändande faktorn, anser jag den i det här fallet vara farlig.