Kan religion leda till inaktivitet då vi borde handla?

Möjligen! Bloggaren kan tänka sig flera situationer.

Vi kan tänka oss en situation där person A vantrivs på jobbet. Kanske borde hen söka sig ett nytt jobb? Eller försöka rätta till läget genom att tala med chefer och arbetskamrater. Det gör A ändå inte eftersom hen är en religiös person och litar på att Gud nog fixar saken. Kanske så är fallet, men man kunde ju också resonera så att A kunde vara det instrument Gud valt! Då borde väl A snarare handla?

Exemplet kan skärpas till en del. Säg att A har ett barn. Om barnets förvägras t.ex. medicinsk vård eller en adekvat utbildning eftersom A motsätter sig någonting (blodtransfusion, evolutionsläran, …) är man också ute på hal is. Inaktiviteten kan leda till att man själv far illa, men den kan också hå ut över andra.

Ett annat exempel. En människa eller en grupp människor behandlas illa. Då borde man väl ingripa? Säkert! Men hur är det om de som far illa inte hör till den egna kretsen? Det är fråga om ”fel” religion, etnicitet, kön, politisk åsikt…. Det kan väl inte vara Guds vilja att….

Bloggaren kunde gå på med flera exempel.

Nu är det klart att (o)mänsklig passivitet kan ha massor av olika orsaker. Ovilja, illvilja, ignorans, dumhet, lättja… . Religionen är bara en av många faktorer här, men om den är orsaken till passivitet, tar den sig ett negativt drag. Bloggaren har sett exempel på det!!

I rättvisans namn bör det påpekas att religion kan fungera precis tvärtom. Man blir utåtriktad, kraftfull och fylld av rättspatos. Fint! Frågan är bara hur många som har kraft att fungera så. Vi är inte alla helgon precis. I praktiken kan religionen bli en andlig sköld i stället för en sporre! Dessutom har bloggaren sett ateister och agnostiker fungera rättfärdigt och osjälviskt utan den religiösa sporren! Detta tål att tänkas på.

Saken har också en spegelbild. Religion kan göra en aktiv. Om man vänder denna aktivitet mot andra trossamfund eller ateism i olika former, då har vi igen ett negativt drag i religionsutövandet. Mera om det senare.

Jag tror inte att vi ska försvara religiös snedtändning med att argumentera om att andra också gör fel! Här måste vi fokusera och tänka på det vi möjligen kan åtgärda. Genom att justera vår rådande religiösa ”kultur”, eller om det är omöjligt, ta avstånd från den! Idag väljer allt flera det senare alternativet, på gott och ont.