Denna fråga är med säkerhet diskuterad i den akademiska världen och ute på fältet överlag. Kan knappast komma med mycket nytt. Vill ändå diskutera! Bloggaren klassar sig som agnostiker. I den församling jag tillhörde, Petrus i Helsingfors, hörde jag till den liberala fraktionen. Varför det? Tänkte starta en serie inlägg där jag försöker reda ut begreppen, om inte annat, så för mig själv.

Har läst många blogginlägg och artiklar om religiositet. Få av dem imponerar. Nu hittade jag en intressant historia, skriven av en amerikansk ateistisk bloggare. Tror mig kunna underteckna mycket av vad han säger, men vill fundera i lugn och ro. Tänker helt kallt använda den bloggande kollegans teser i mina egna inlägg. Vad ställer han, Neil Carter, upp för punkter i frågan? Här följer en kort översättning. Religion är ett negativt fenomen om:

1) Den leder till inaktivitet när man borde handla i någon fråga.
2) Den får dig att acceptera saker som egentligen borde förändras.
3) Den får dig att i för hög grad lita på subjektiv källor då du fattar beslut.
4) Den avråder från kritiskt tänkande.
5) Den lär ut att man ska tvivla på vetenskap.
6) Den via löften om en drägligare framtid i en annan värld får dig att frånse behovet av lösa problem i den nuvarande världen.
7) Den får dig att diskriminera medmänniskor på grund av kön, sexuell läggning eller trosföreställningar.
8) Den lär dig att inte lita på dig själv och anse dig själv vara bruten och svag eller oförmögen att tänka självständigt.
9) Den kräver att du satsar signifikanta mängder av tid eller pengar.

Nio punkter alltså. De ska bli grunden för nya blogginlägg. Hoppas på diskussion!!!