Bloggaren åker ofta buss och kanske tåg till jobbet. I bussen kan man koppla av, läsa och ta det lugnt. Resan räcker ca 45 minuter om det inte är rusningstrafik. Med det klarar jag av en färdsträcka på ca 12 – 13 kilometer. Ibland tar jag bilen. Då finns det i allmänhet ett skäl. Jag ska hämta barnbarnen, transportera någonting tungt, fortsätta någonstans annat än hem efter dagen osv.

Vi människor påverkar tydligt vår miljö. Att ta bussen till jobbet är en droppe i en väldigt stor ocean, men ändå. Försöker tänka miljövänligt.

Det finns knappast en återvändo! Vi människor har börjat röra på oss. Till jobbet och längre. För 100 år sedan fanns det människor som inte varit utanför den egna byn. Sådana personer är ovanliga idag, speciellt i den industrialiserade delen av världen. Vi kräver också värme i bostaden, komfort osv. Dessutom är vi inte ensamma. Också i länder som inte nått ”så långt”, börjar man ställa krav.

Energiproblematiken är en stor fråga. Ska därför begränsa mig till en liten del av helheten – det där med att röra på sig.

Har förstått att det mest energikrävande sättet att flytta någonting på jordytan, är att använda sjöfarten. Farlederna finns där, men att få ett fartyg att plöja fram genom vattnet, kräver starka maskiner. Flygplan är ett alternativ. När man väl fått upp dem, lär de kräva mindre energi för transporter. Tåg skulle ändå vara toppen. När tåget kommit upp i sin marschfart, krävs det inte stora energimängder för att hålla det i horisontell rörelse. En lösning på månget problem skulle kanske vara tåg. På större sträckor snabba sådana. Helst på banor högt uppe i luften. På längre sträckor kunde man gräva tunnlar, som gör det möjligt att accelerera i en svagt lutande nerförsbacke och sedan bromsa långsamt i motlut. Intressanta tankar.

Det här skulle bara lösa en del av våra problem om det nu fungerar tekniskt. Saken är ändå den att vi inte kan återvända till rökpörtet. Eventuella lösningar ligger i kunskap! Tills vidare kör bloggaren med sin bil nu och då. Och väntar på en en miljövänligare sådan!