Ingen kan väl ha undgått att teknik nuförtiden till och med har nått skolvärlden. Si så där 25 år efter det att den erövrat det övriga samhället. Bättre sent än aldrig  anser bloggaren. Har de studerande påverkats?

I min egen fysikundervisning är svaret absolut ja.  Studiemetoderna är förstås många, men det är vanligt att man nu kontrollerar det som undervisas, fördjupar och undersöker. Det här gör man med bärbara datorer, pekplattor och smarta telefoner. Hemuppgifter får också i viss mån mångsidigare lösningar. Klassrummets väggar är inte de gränser de tidigare var.

Hur påverkas studentexamen? I en del ämnen, det var väl filosofi, tyska och geografi, är det meningen att provet skrivs digitalt år 2016. Då ska abiturienten ha en dator, egen eller lånad. Planen är sedan att köra datorn via ett yttre minne kopplat till en USB-port. Operativsystem kapas då. Detta skulle begränsa datorns funktion, så att alla skriver med samma förutsättningar.

Det finns massor av frågetecken här. Kan systemet hackas? Hur är det med olika typer av apparater? Får man använda pekplattor? Kan man förhindra datorerna att kommunicera? Hur går det med elever som inte har dator? Hur går det om datorn kraschar? Osv!

Det förefaller som om vi skulle vara på väg in i ett övergångsskede. Fortsättningen kunde bli ett helt öppet system, där man jobbar utan begränsningar, på något sätt.

Vet inte just nu vad som händer med ämnet fysik. År 2019 är det meningen att alla prov ska skrivas digitalt. I matematik experimenterar man med tanken att en del av provet räknas under några timmar UTAN teknik. Sedan går man över till andra provdelar, där man får använda tekniken. Intressant tanke!

Det kan hända att vi går mot några år av mindre kaos. På längre sikt är ändå utvecklingen den enda rätta! Vi måste lära oss använda de verktyg som står till buds!