Bloggaren har studerat i Helsingfors universitet. Mina kontakter med Åbo Akademi har varit tunnsådda. Studerade IT i Åbo för ett tjugotal år sedan. I ett specialprogram för lärare under veckoslut. Det var riktigt bra! Så har jag studerat den pedagogiska biten som krävdes för läraryrket. I Vasa! Det var INTE ok!

Jag hade jobbat som lärare, sk inkompetent sådan, i ett tiotal år, då jag åkte till Vasa med dispens. Kom undan med en termin. Under många år har jag hållit tyst om dessa upplevelser, men nu när diskussionen om en svensk linje i Hfors förs, kan jag bara inte knipa käft längre.

Vasaparentesen var den mest onyttiga perioden av studier jag upplevde. Ämnet pedagogik var flummigt och teoretiskt. Ämneshandledarna gjorde ett bättre jobb, speciellt de som var äkta lärare vid de lokala skolorna. De av PF anställda handledarna gav däremot ingenting av värde för de praktiska jobbet åt mig. Jag upplevde att åtminstone någon av dem helt enkelt inte behärskade ämnet fysik. Minns ett försök att få ett tändstift att slå en kraftig gnista, då det anslöts till ett litet batteri på 1,5 V till exempel. Inställningen till unga damer var märkligt negativ. En av de riktigt lovande kandidaterna, en ung dam, fick så svidande kritik av PF-handledaren, att hon på stubinen avbröt studieprogrammet och gav sig ut på jakt efter andra uppgifter i livet. En förslust för skrået vill jag påstå. Handledaren hade kanske en dålig dag, men… Jag kunde göra listan mycket längre, men det får vara. Det väsentliga är sagt!

Nu vet jag inte hur klasslärarutbildningen fungerar. Jag har inga erarenheter av den biten. Ämneslärarutbildningen däremot! Åtminstone då! Jag vill också understryka att min kritik inte förorsakas av någon sorts Österbotten-fientlighet. PF och Österbotten är för mig två helt skilda saker.

Saker och ting har möjligen förbättrats??? Vet i alla fall att de kolleger som valt att utbildas på finska i Hfors, överlag har varit nöjdare med sin skolning.

Diskussionen som förs just nu är intressant. Har lärarkompetensen med t.ex. våra pojkars svaga prestationsförmåga att göra?? Har förstått att man presterar rätt så skapligt i södra delarna av landet, trots att ”kompetensnivån” här är lägst! Hm! Varför det?

Som Helsingfors-alumn, önskar jag i mitt stilla sinne, att mitt ”eget” universitet, skulle ta sig an saken och öppna en svenskspråkig lärarutbildning. Körordningen bör vara kvalitet i första hand och språk i andra!

Nu är det sagt! Bakom ligger inte en önskan att såra. Frågor som rör vår ungdom ska man ändå inte tiga med!