Bloggaren har nu undervisat enbart i gymnasiet i ca 14 år. Före det var både högstadiet och gymnasiet inskrivet på läsordningen. Då man följer med diskussionen om speciellt finlandssvenska pojkars skrala prestationer i skolan, funderar man förstås på vad man kunde göra åt saken. Jag har en idé. Kanske en dålig sådan, men i alla fall.

I högstadiet hade jag ofta grupper enbart bestående av pojkar eller flickor. Detta pga av att ja delade på basgrupperna med gymnastiken. Det låter kanske lite konstigt, men det fungerade! Stämningen var i allmänhet god.

Jag kan tänka mig att killarna stressas av att alltid bli jämförda med de duktiga flickorna, speciellt i åldern 12 – 15 år. Kunde det vara en tanke att skilja åt könen i en del teoretiska ämnen?

Som sagt kan det här vara en konstlad lösning, men jag talar av erfarenhet!