I Brändö gymnasium försöker vi erbjuda eleverna en möjlighet att resa och ta del av intressanta saker därute. Fysikerna har rest till CERN, DESY, London och några mål till. I år bestämde vi oss för en annorlunda resa. Vi besökte British Science Festival i Newcastle.

BSF är en årlig tradition sedan 1830. Namnet har varierat genom tiderna, men idén är att vetenskapare på olika områden får presentera sin forskning för allmänheten.

Eleverna, 12 pojkar och 1 flicka (i allmänhet är könsfördelningen jämnare!) , deltog med entusiasm. Två lärare var också med, T som undervisar engelska och undertecknad som representerar fysiken. Vi var tvungna att förboka program via webben, men det ställde inte till med problem. Vi bokade och fick våra platser. Vi fick höra om hur polisens tekniker kan utnyttja lagrade data, då brott utreds, de tekniska förutsättningarna för strid under äldre bronsåldern, hur kosmetiska produkter påverkar vår hud, hur vi möjligen kan kyla ner vårt jordklot om växthuseffekten skenar, hur flerspråkighet gynnar intelligensen!, hur marinbiologer följer med utrotningshotade arters utveckling med modern teknik och mycket annat.

Eleverna var mycket intresserade av programmet. Det som gladde fysikern i mig, var att de var storläsare. I nyheterna har speciellt pojkars läsfärdighet ifrågasatts. Detta gäller inte de elever jag hade med på resan. Speciellt tjocka luntor i kategorin Fantasy, är nu på modet. De läser ledigt både svenska och engelska. Antagligen finska med. Under pauserna sökte de sig ofta till ortens förträffliga bokaffärer.

Det är ett privilegium att få jobba med ungdomar som har ett intresse för sina studier. Det inspirerar lika mycket som det fantastiska programmet vid BFS.

Här kan man själva programbladet:

FINAL_Programme_2013_sml