Genom åren har det blivit ett och annat i resväg med elever. Tre besök i CERN, ett antal besök i Sverige och Norge, ett besök i Moskva, och säkert någonting till. Så här på efterhand bedömer bloggare det vara mödan värt. De flesta resorna har fyllt sin funktion, att inspirera och ge nya synvinklar på studier och intressen.

Nu står Newcastle och British Festival of Science i tur. Måste erkänna att jag kände mig smått nervös före resan. Det här är inte ett Tivoli-besök precis! Vi har föreläsningar. Tuffa och krävande sådana. Dessutom ska man aktivt välja sina evenemang och helst förboka dem via webben. Allting går på avancerad engelska. Takten är snabb och eftersom akademikerna talar i huvudsak till en publik som har det egna modersmålet, täcker man inte över dialekter. Man kör på!

Ungdomarna förstår språket, har valt fina föreläsningar via förbokningen och klarar sig allmänt prima! Dessutom har de spanat in lokala bokhandlar och köpt tjocka luntor. Främst Fantasylitteratur tycks nu stå på modelistan. Tala sedan om finlandssvenska pojkar som inte läser. Glömde nämna att 12 pojkar och bara en flicka är med, förutom kollegan T, som undervisar engelska. Fördelningen pojkar/flickor är en slump. I allmänhet fördelas det betydligt jämnare!

Bloggaren är övertygad om att unga ska tas ut ur skolan nu och då. Det ger ett enormt mervärde. På några dagar får man massor av intryck, saker som kan diskuteras, nya vänskapsband osv.

Finansieringen är ett problem. Det är dyrt att resa. Vi har fått hjälp av Svenska Tekniska Vetenskapsakademin i Finland och Skolföreningen i Brändö. Det hjälper! Vi är mycket tacksamma för det och ytterst glada över att det finns de därute som verkligen bryr sig om oss i skolan!

De här ungdomarna och deras kompisar ska ta över i samhället småningom. Det känns helt bra, ska jag säga!

20130910-084728.jpg