Det ser ut som om tvångssvenskan verkligen skulle vara i blåsväder. Nu har jag visat stor hänsyn i hela mitt liv och snackat finska här i samhället. Aldrig ett ont ord om det språket och kulturen!

Det sistnämnda fortsätteri jag med. Tror däremot att min förmåga att tala språket avtar med åldern. Man kan ju använda engelska bevars.

Det finns ett tiotal miljoner människor som snackar svenska. Tar vi med de övriga nordiska språken, går vi upp i verkligt betydande tal.

I en värld som ohjälpligen globaliseras, är det inte svenskan som är i minoritet. En vacker dag kommer medborgarna i detta land att lägga märke till det. Attityder idag kan få betydelse då!