Vem talar bloggaren om? Jo tjänstemännen! Under de senaste dagarna har de utmärkt sig igen.

Ett litet barn med grova andningssvårigheter vägrades läkarvård, eftersom uppehållstillstånd saknades. Ofattbart. Har svårt att tänka mig en situation där tom. den mest durkdrivna sannfinne skulle gå med på att se ett barn kvävas, bara för att det inte kommer från Hauho! Men se någon tjänsteman har uppmanat personalen vid hälsostationen att först kolla tillståndet och sedan reagera på människans nöd!

Sedan har vi lekställningen i Gamlas, som både både bloggaren själv och äkta hälften bloggat om, och som faktiskt dök upp i Yle:s nyhetssändningar. Där gäller problemet vem som ansvarar för eländet. Den står på gränsen mellan skolans gård och parken i området, och tjänstemännen skyller på varandra i frågan. Det att ställningen är farlig för barnen, är tydligen en fråga av andra rangen.

I skolvärlden har vi också våra tjänstemän. De har genom åren hittat på ett och annat. Minns t.ex. hur man strängt påpekat att lärarna ska börja använda teknik i undervisningen. Samtidigt har man hittat på att molntjänster inte ska få användas och att epostlådan har en så anspråkslös storlek att om ca två elever lämnar in ett större övningsjobb (gruppstorleken är 25 +), fylls lådan och går i lås. I ett skede ansåg man också att epost bara ska kunna skickas inom skolfastigheten! Tekniskt kunniga lärare kan åtgärda detta själv, men… Kunde nämna ett flertal andra exmpel, men det får bli vid detta.

Är ingen expert på grekisk mytologi, men lite har man läst om saken. Bloggaren har alltid tyckt Olympens gudar var småaktiga och egoistiska. Stora beslut om människors öde fattades på ytterst konstiga grunder. Man gillade någon och favoriserade den, man sökte personlig vinning i kampen mot kolleger osv. Vilka följderna av besluten blev, intresserade inte det minsta. Huvudsaken att man fick bestämma och dondera.

Vi behöver våra tjänstemän, men ibland skulle man förvänta sig en vidare världssyn. En sådan, där man tar ansvar också i diffusa fall, verkligen försöker underlätta det praktiska arbetet på fältet och annat i samma stil.

År 2016 ska studentexamen i tyska, filosofi och geografi skrivas med (egen) dator. Man tackar någon (men inte Olympens gudar)  för att fysiken inte finns med i detta första varv. Det kommer nämligen att gå åt skogen, tror bloggaren! Varför det? Inte på grund av lärares inkompetens, men antagligen på grund av konfliktfyllda och konstiga beslut, fattade av Zeus & Co.