Köpcentret Sello i Esbo har en reklamkampanj som lyckats reta upp en del konsumenter. Länkar här till Yle:s inlägg i frågan. I reklamen förekommer en ung man med hammare i handen, medan flickan har vingar och vänder sig bort från kameran. Man kan läsa in massor av symbolik i detta, delvis av ett mycket osunt slag!

Killen kallas refereras till som ”tosimies” – en riktig karl, medan flickan får epitetet ”ihanainen” – fritt översatt till ljuv kvinna eller så.

Bloggaren tycker att reklamen är fjantig, men hade inte reagerat så mycket mera om jag inte läst reaktionerna på Yles sida! Där förringar mången skribent saken.  Man kallar det feministfjolleri, man anklagar Yle för bristfällig journalistik osv.

Som lektor i fysik har jag min egen åsikt i frågan! Fysik har av tradition varit ett pojkämne, men den trenden har till stor del vänt! Unga damer håller på att ta över, åtminstone i skolvärlden. Deras andel har varit på växande.

Det som förvånar en del, är att de traditionella fördomarna – de där med att kvinnor ska studera ”mjukare vetenskaper” än fysik och besläktade ämnen – lever kvar i dagens värld.  Bloggaren har många gånger stött på att unga damer som har haft problem med att t.ex. föräldrar motsätter sig fysikstudier. Det egna intresset finns, men släkten kämpar emot. Det har blivit bättre idag, men det gamla spöket har inte mött sin excorsist.

Vi ska INTE förringa det här med att könen behandlas vettigt. Om en flicka vill leka med dockor och en pojke med bilar, är saken förstås OK, men det är också motsatsen!! Framför allt ska flickor som vill jobba med fysik, ha rätt att göra det! Det förtar inte deras ”ljuvhet” det minsta!

Bloggaren gillar Yle-inslaget! Är INTE feminist, men anser att reklamen gott kan få negativ publicitet. Kanske man tänker efter lite bättre nästa gång!