Den nya radio/TV-lagen har trätt i kraft. Nu ska den tolkas! Vad är det politikerna och experterna kokat ihop denna gång? Först försvann favoritprogrammet Lotto. Man kan ju inte använda skattemedel till spel och dobbel! Nu diskuteras radiogudstjänsternas varande och berättigande. (Hbl 19/8/13)

Bloggaren är lite ambivalent i frågan. Om jag agerar agnostiker och låter bli att baka in en religiös tolkning av problemet, frågar jag mig vad som blir kvar om programutbudet likriktas, filtreras, stöts och blöts, så att ingen ” blir ledsen”. Vi människor är trots allt olika. Vi har olika föreställningar och behov. Vad är nästa sak som förbjuds månne? Det måtte inte bli vetenskapliga program, eftersom så få lyssnare och tjänstemän begriper det som behandlas!

Radiogudstjänsten har retat upp bloggaren flera gånger. Det finns de andaktshållare som klara sin uppgift, men…

Håren reser sig i nacken när någon pratar med ”predikorösten” t.ex. Salvelsefullt berättar man någonting sedelärande och avslutar med rättfärdighetens suck. Det kryllar av märkliga termer, som inte används i vardagsspråket. Har alltid haft svårt att förstå varför man inte kan leverera det kristna budskapet i moderna termer och sätt att tala. Anpassat till sin tid!

Det här är ändå inte det viktiga. Det kan finnas de som vill ha budskapet i denna form. Ska vi förneka dem det nöjet, med motiveringen att skattebetalarnas pengar kan användas bättre? Om så är fallet, vad är då nästa punkt som stryks?

Har hört om nya skolelever som besökt kyrkan och välsignats där. Man har kanske fått en barnets Bibel av församlingen. Har också hört argument i stil med att sådant är orättvist. Tänk på de stackare som inte får en fin bok! I diskussionerna med äkta hälften har vi kommit fram till samma slutsats här. Om någon vill att de som inte hör till församlingarna, också ska ha trevliga ceremonier och traditioner, måste dessa skapas! Av dem det berör! Man må anse vad man vill om religion, men att beskylla en part för att den andra inte fungerar – det är långsökt!

Kan gå med på att radiogudstjänsten spelas upp i radion (så länge den nu gör det tydligen).  Om man inte intresserar sig, kan man byta kanal eller stänga av. I rättvisans namn kan det bli nödvändigt att låta andra trossamfund komma till tals! Ateister? Gör för fasen ett program som fyller måtten ur er synvinkel!

Det känns som om vissa saker håller på att slå över i vårt samhälle. Jag själv gick under skoltiden igenom en ordentligt konfessionell religionsundervisning. En stor del av budskapet fastnade inte! Jag tolkar själv. Men jag vet vad en kristen människa talar om! Det skadar inte det heller!