”Lång väg till oas vid Tölöviken”, kan man läsa i dagens Hbl (6/8/2013). Bra så. Huvudsaken är att man försöker utveckla området. Helsingfors centrum omgärdar ju på sätt och vis denna lilla vattenpöl. Området är ljust och öppet. Husen är passligt höga. Man får hoppas att det fortsätter så. Höghus kan byggas ute i periferin. Många viktiga byggnader hittar man här. Kiasmamuseet, Musikhuset, Finlandiahuset och på andra sidan viken Blå kaféet, som har en väldigt mysig utsikt.

Bloggaren ska vid tillfälle bekanta sig närmare med området. Nu har det mest blivit studier via bussfönstret. Nere vid själva viken har jag förstås promenerat många gånger. Den nya cykel/fotgängar-passagen Banan borde man också besöka, antagligen med en viss risk för sin hälsa, med tanke på alla cyklister som virvlar omkring där.

Man har haft problem med vattenkvaliteten i viken. Gamla industriers avfall lär ligga kvar i bottenslammet. En tunnel får vatten att strömma in västerifrån, vilket lättar på läget en aning.

Bloggaren har ett förslag: Gräv en ordentlig kanal längs Hesperiagatan. Tvärs genom Tölö alltså! Det skulle ge Helsingfors mera av den hamnstadsprägel staden är förtjänt av. Småbåtstrafik kunde vara begränsat vara tillåten där. Likaså kunde trafikverket ha en vattenbusslinje, som utnyttjar kanalen. Det här skulle förutom den estetiska biten, ge en bra genomströmning i området och höja vattenkvaliteten. Parken skulle förstås stryka med, men man kan ju anlägga nya grönområden, bland annat på ”bilkompaniets” tomt vid Arkadiagatan. Jag har för mig att en sådan kanal föreslagits tidigare i något skede? Synd att det inte gick igenom då. Den som finner tanken misslyckad, ska inte jaga upp dig i onödan. Det finns inte pengar! Kanalen blir knappast av, annat än i bloggarens fantasi. Månget pariserhjul och Guggenheimare står före i tur. Hå hå ja ja!

Gillar området! Det är värt att utvecklas!