Har gått igenom materialet kompisarna länkat via Facebook den sista tiden. Mycket att fundera på, men bloggaren fastnade för det här inslaget, som också diskuterats i familjekretsen, eftersom dottern E är journalist. Det kan vara mödan värt att se igenom! Det är intressant!

En amerikansk religionsvetare, Reza Aslan, har skrivit en bok med titeln ”Zealot: The life an Times of Jesus of Nazareth”. Damen som diskuterar boken med honom i en Fox-news sändning, kan inte för sitt liv begripa varför han som muslim skriver om Jesus. Den stackars Aslan försöker förtvivlat få reportern att inse att han skrivit boken i egenskap av akademiker! Den är alltså inte att fatta som en religiös skrift! Saken går inte hem. Ett annat spår i reportaget är att det finns andra (kristna) forskare som har motargument till hans teser. Aslan försöker nu förklara att det hör till saken. man lägger fram en hypotes, andra kan sedan hålla med eller ha egna hypoteser. Det för vetenskapen framåt. Men nej! Diskussionen tragglar på och på. Otroligt!

Tittade igenom klippet och ilsknade till över ovetenskapligheten i det hela. Började sedan fundera. Är det ovanligt med den här inställningen till vetenskap? Som fysiker stöter jag på motsvarande ibland. Under min tid som lärare har t.ex. kunskapen om materiens beståndsdelar utvecklats. Kolleger och andra ”vuxna” har frågat om saken nu och då och bloggaren har berättat det som varit aktuellt. Har stött på alla världens reaktioner. En vanlig sådan är att ”fysikerna” har förstört allting. Det var mycket bättre på den tid då man i skolan lärde sig att ”atomos” betyder odelbar, och att det bokstavligen stämmer med verkligheten. Man frågar sig när kollegan ifråga skrivit sin studentexamen. Denna värlsdbild raserades under det tidiga 1900-talet! Skolan är ju känd för att släpa efter ibland, men det här… Så vi så. Bloggaren beklagar! Det är inte fysikens uppgift att stärka rådande dogmer. Fysikerna undersöker och försöker se ett mönster i det de hittar. Det är vetenskap!

Ett annat exempel är, att man uppfattar fysikerna som ett gäng med bestämda normerade åsikter. Minns en akademiker (inte naturvetare) som med stora ögon tittade på mig och sade ”Är du intresserad av en ren miljö? Du är ju fysiker?”

Vad har det med den nämnda nyhetssändningen att göra?

Den som sysslar med en vetenskap, det må vara religionsvetenskap, fysik eller vad som helst som kan benämnas seriös verksamhet, forskar och undersöker. Sedan presenterar man sitt resultat. Man försöker undvika att styras av personliga åsikter och kulturfaktorer.

En forskare kan publicera lärda verk inom sitt kunskapsområde, oberoende om han är kristen, muslim, ateist eller något annat. Det finns kanske de som inte begriper detta! Tyvärr! Man skulle ändå förvänta sig att ett ledande nyhetsföretag skulle förbereda sina medarbetare lite bättre.

Frågan har ett visst intresse i den pågående religionsdiskussion som pågår i samhället just nu! Den irritation religion väcker inom många medborgare, kan ha med fenomenet ovan att göra.