Bloggaren är fysiker. Har ibland undrat om jag var det redan innan jag fick min formella utbildning vid det stolta Helsingfors universitet? Hur så!

Föddes på femtiotalet till en värld, där barn och unga inte alls har det människorvärde som idag är fallet. På den tiden ansågs en ung vara en (synnerligen) misslyckad version av en ”vuxen”. Man hörde inte på oss, man värderade sällan vad vi sade. Det här var regeln i många av de hem bloggaren fick en liten insikt i. Ser med glädje på de unga familjer man idag kan följa med ute i samhället. Normen är numera att lyssna och diskutera med familjens yngsta. Ibland kan det förstås bli lite tungt, men viljan finns vanligen i en sund familj.

En av de saker jag förundrade mig över som barn, var att många vuxna män hade mycket konstiga uppfattningar om hur naturen fungerade. Kanske gällde det kvinnor också, men de skulle helst som barnen inte uttala sig i dylika frågar. ”Pappa vet bäst” var principen.

Ett par exempel! En av papporna ansåg att dammsugaren var kaputt. Den sög ut luft i ena ändan och blåste ut den igen i den andra. Luften och dammet skulle ju stanna i dammsugaren, sa han. Bloggaren var då ca 8 år gammal. Försökte invända att dammet filtrerades inne i sugaren och att luften sedan blåstes ut. Reaktion? ”Håll käft unge, när du blir större förstår du sånt här bättre!” Nåja! Gubben köpte en ny dammsugare. Undrar om han blev nöjd med det! Ett annat exempel. Man började skjuta ut rymdfarkoster och satelliter i rymden. Somliga av dem planerades röra sig långt ut i solsystemet, ja till och med ut ur detta. Voyager-programmet kom senare, men man diskuterade möjligheterna redan tidigare. En uppfattning var att ”då solens tyngdkraft tar slut, måste satelliten fara fort som satan”. Höll inte riktigt med, men reaktionen var ungeför densamma som ovan.

Har det här förändrats idag? Kan gemene man mera fysik? Bloggaren vet inte riktigt vad man ska säga. I gymnasiet läser kanske 15 % av eleverna lång fysik. Vad sker med resten? Kan de mera än gubbarna i exemplet?

Är det viktigt att kunna mera? Bloggaren tror det. Ett vardagsexempel är trafiken på våra vägar. Vi kör på olika sätt, men det finns en grupp bilister som oberoende av hastighet ligger ca en meter bakom en i trafiken. Vanligen är det unga till medelålders män som beter sig så, men andelen kvinnor är på ökande tycker jag. En person som kör så, kan inte fysik. Ska man hinna bromsa och undvika kollision med framförvarande bil, då t.ex. älgen kommer lufsande, måste man ha ett vettigt avstånd mellan bilarna. Det är enkel fysik det!

Om man inte bryr sig, kommer man förr eller senare att förorsaka elände. Inte bra. Att skada eller tom. få livet av en medmänniska på grund av praktisk korkskallighet är en stor tragedi. Det gör detsamma om det är fråga om ett offer eller flera, som i fallet med tågolyckan i Spanien, där över 80 personer strök med. Detta på grund av tågförarens okunskap om enkel fysik då man kör in i en kurva!

Kunskaper i fysik skadar inte! Snarare tvärtom!