Farsan var under hela liv övertygad om att flickor inte kan lära sig teknik. Bloggaren försökte nu och då argumentera emot detta – har ju som lektor i fysik en viss insikt – men nej. Ett av argumenten han kom med bar att ingen kvinna vet som sker då man trycker på bilens gaspedal. Det brummar mera, men vad annat?

Jag kom småningom fram till att hans uppfattning om teknik var väldigt snäv. Teknik innebar kugghjul, olja och skiftnycklar. Elektronik t.ex. var absolut inte teknik. En ingenjör som planerade en fjärrkontroll var ingen riktig ingenjör!

Själv anser jag att teknik måste definieras mycket brett. Alla praktiska vetenskaper. Som t.ex fysiologi och medicin, hamnar under teknikparaplyet. Åtminstone måste den praktiska vetenskaparen ha vissa tekniska färdigheter.

Motorexemplet ovan har en förlängning. Hur många av oss vet vad som händer i datorn/paddan/telefonen när vi trycker på tangenten A?

Under min karriär har jag sett många unga damer antas för studier i teknik, medicin och annat ”praktiskt”. En del av damerna har också tacklat mycket krävande teoretiska områden som teoretisk fysik. Och klarat sig galant!

Hur är det hemma. Frugan är humanist. Hon har definitivt en teknisk förmåga. Arbete med datorer/paddor/telefoner löper lätt och snabbt. I många fall kan hon instruera bloggaren om hur olika program fungerar. Inställning av olika apparater har bloggaren ett visst försprång på, men det krymper. Det skulle i praktiken vara svårt att klassa oss i frågan, utom då det specifikt gäller mitt ämne, fysik.

Andra observationer? Barnbarnet S, en ung dam på fyra år, stod för en tid sedan i djupa tankar och studerade en rulltrappa. Mofa, hur kan den där fungera? Finns det någon sorts hjul där under? Hon har definitivt ett intresse för tekniska saker!

Jag betvivlar starkt att just kvinnor är otekniska! Den som vill, den kan! Så är det bara. De i sanning otekniska personerna jag känner bryr sig inte! Det är kanske deras rätt! Och de är av båda könen!

Slutligen tillåter jag mig betvivla att ”alla män” vet vad som sker under motorhuven!!