Biskop Björn Vikström kommer på sin fb-sida fram med några kommentarer om minister Räsänens utspel. Bland annat påpekas mycket riktigt att minister Räsänens tolkningar är en privatpersons sådana, och ska inte per automatik antas representera vad vårt folkkyrka står för. Det håller jag med om. Vi påminns samtidigt om hur människor med kristen livssyn skyddar flyktingar genom att gömma dem för myndigheterna.

Stämmer och dessa personer har min beundran. De ställer sig mot myndigheternas påbud då de anser lagarna och politikernas beslut vara omänskliga.

Är inte detta ett regelbrott? Civil olydnad? Säkert, men jag utgår från att dessa människor är beredda att vid behov stå för konsekvenserna av sina handlingar. Statens roll är att se till att dessa konsekvenser är mänskliga. I en diktatur kunde det gå riktigt illa. Det finns gråzoner i alla samhällen, och situationer som dessa uppstår helt enkelt.

Det bloggaren funderar på, är om det verkligen krävs en kristen livssyn för att handla osjälviskt på det nämnda sättet? Kan det inte tänkas att personer med annan religion eller en ateist handlar så här? I media har välgörarna presenterats som kristna – full heder för det – men är den livssynen verkligen en förutsättning. Kanske är det här en akademisk fråga. Bloggaren väntar på rapporter i media om godsinnade med andra livssyner än den kristna. Tror bestämt att de finns!

En annan sak som kommit fram vid de diskussioner jag läst, är att en politiker svär sin tjänsteed med handen på Bibeln! Antar att det stämmer, men hur är det om ministern är muslim eller judisk? Ateist? Det här är en av de kopplingar mellan religion och politik bloggaren inte riktigt förstår.

Vill inte verka religionsfientlig, men märkligheter i dagens värld finns! Det räcker inte med kommentarer om tradition här! Saken går djupare än så.