Finlands inrikesminister heter Päivi Räsänen. Hon är kristdemokrat, tydligen av det mera fundamentalistiska slaget. Hon är också läkare. Nu stormar det i Finland om ett tal hon hållit vid folkmissionsdagarna i Kankaanpää. I talet ingick många saker som kunde diskuteras, men det som fick bägaren att rinna över för många, var påståendet att Bibelns påbud väger tyngre än lagarna i vårt land. Talet kan läsas här (på finska).

Det har ju förstås uppstått en rabalder utan like. Under något dygn har ca 500 personer skrivit ut sig ur kyrkan. Medierna kokar och folk är ilskna.

Det finns de som uppmanar till lugn. Bland annat Ville Niinistö (de gröna) har uppmanat folk att skilja på religion och politik och inte lämna kyrkan av orsaker som denna. Jag håller med, men…

För det första är det märkligt att en politiker som är med om att stifta lagar och förordningar i ett demokratiskt samhälle, kommer med uttalanden av det här slaget.

För det andra. Låt oss för argumentets skull anta att kristdemokraterna kom till en såpass stor maktposition, att de kunde driva fram en allmän kvasipolitisk kultur, där religiösa tolkningar och normer börjar överskugga den vanliga lagstiftningen, eller direkt påverka i den i en ”mera bokstavstrogen riktning”. Nu ser bloggaren farliga bilder framför sig. Det finns massor av uttalanden om hur vi ska bete oss i Bibeln (Jo! Jag HAR läst den!). Vem ska avgöra vilka av dessa regler och påbud vi verkligen ska följa? Knappast de i gamla testamentet enligt vilka trollkvinnor inte ska få leva eller människor bör stenas pga bristfällig moral. Var går gränsen? Ska den lokala prästen vara den som avgör? Kyrkoherden? Biskopen?

Våra lagar stiftas av politiker som representerar folket idag. I förlängningen är det vi alla som påverkar vår lagstiftning. Ibland måste lagar förbättras, skrivas om och modifieras. Nya kommer till och gamla drunknar i historiens mörker. Lagarna i våra lagböcker är inte över 2000 år gamla och författade i en annan tid.

Om de religiösa påbuden ska överskrida våra lagar, öppnas möjligheter för all världens märkliga personliga tolkningar. Religiösa sekter kan börja fungera enligt märkliga mönster. Det har man redan sett ute i stora världen!

Dessutom! Det finns andra religioner! Ska också deras heliga texter och normer ge möjlighet till handlingar förbjudna av samhällets världsliga regler. Tanken skrämmer.

Nu blir ju detta scenarium knappast aktuellt, men hela karusellen efter minister Räsänens tal, stärker bloggaren i sin tro att religion och politik för det mesta är vatten och olja. Jag vill påminna mig att någon i Bibeln sade ”Ge då kejsaren vad som tillhör kejsaren, och Gud vad som tillhör Gud”. Hm!