Under vår lördagstur till centrum i Hfors passade vi på att kolla in årets Prideparad, äkta hälften och jag. Vi såg några bekanta i paraden, som vi vinkade åt.

Man kan göra intressanta observationer. De flesta av åskådarna är positivt inställda och glada, men undantagen finns. I år stod ett par äldre ryskspråkiga damer bakom oss. De var uppenbart irriterade över vad de såg. Kan inte språket, men attityden sade mycket. Speciellt då ryskspråkiga texter kunde ses i vimlet, blev reaktionerna starka.

Själva paraden då? Många olika grupperingar kunde man se. Där fanns grupper från olika stadsdelar, politiska partier osv. En intressant polarisering är de som å ena sidan uppenbart är religionsfientliga och å andra sidan de som vill kombinera religion och denna livsstil. Många präster gick öppet med i paraden.

Jag kan i och sig förstå att det finns regnbågspersoner som har mörka erfarenheter av religion. Därför ser det hoppingivande ut att se den grupp som tydligen inte upplever konflikter mellan att höra till en sexuell minoritet och ha sin tro. Båda dessa saker är ju bara grundläggande mänskliga rättigheter!!

Minoritet! Må så vara, men många är de som paraderar. När man står där och följer med, slås man av tanken hur många som har förföljts pga sin läggning. Som fortfarande förföljs dessvärre!!

Tåga på bara! Bloggaren och frugan understöder om vi bara kan!

20130629-180035.jpg