Den som följer med flödet av artiklar på webben, lägger ibland märke till trender. Bloggaren försöker följa med vissa områden. Ett gott hjälpmedel är då t.ex. iPad-applikationerna Zite och Flipboard. Speciellt den förstnämnda är i bruk flera gånger per dag.

Nu finns det ett antal artiklar på gång om att den s.k. Google-generationen skulle vara en myt. Jag länkar ett exempel. Här funderar uppenbarligen biblotekarier i Storbritannien på sin roll och funktion i framtiden. I artikeln refererar man vidare till en undersökning som tyder på att ungdomar inte alls är så slängda på att söka information på webben som ryktet säger! Det kunde bloggaren ha påpekat utan undersökningar! Trots att bloggaren är för nya moderna metoder att fiska fram information!!

En vanlig situation då en ung söker på webben, är att fastna vid första bästa träff och sedan kritiklöst använda eller tro på den! Med tanke på ungdomens ofta visade brist på tålamod, är det här förståeligt! Dock inte acceptabelt!

Några kommentarer!

Det var INTE annorlunda förr! Då trodde en ung ofta kritiklöst på vad en äldre släkting eller en lärare påstod! Antalet informationssökningar var då lika med ett! Precis som ofta idag. Uråldriga uppslagsverk gjorde inte saken bättre.

Läget nu erbjuder åtminstone MÖJLIGHETEN att gräva vidare. Konsten är att få unga elever att använda den möjligheten!

Hur? Som fysiker märker jag att då någonting verkligen intresserar, effektiveras också sökningsprocessen. Man slår upp flera källor, jämför och diskuterar. Processar information alltså. Under fortsättningskurserna har bloggaren lyckan att ha intresserade och kunskapstörstiga elever. Konsten är kanske att starta motsvarande också i ämnen som inte råkar intressera en ung. Om processen går igång, kan den direkt öka intresset för någonting!

Jag har ett konkret exempel. Under den egna skoltiden fanns det ett antal ämnen som gick bloggaren på nerverna. Det var de ”textbaserade vetenskaperna”, som religion, historia, biologi och kanske någonting till. I fysik och kemi, kunde man i viss mån jobba sig vidare genom kvantitativa resonemang, men när man läst lärobokens text om t.ex. buddhism eller Norges öde under andra världskriget, var loppet kört. Ytterligare information var på tok för jobbig att få fram. Skolböckernas texter var dessutom uppenbart torftiga. Det här tog döden på bloggarens intresse. Man läste för provet och det var det!

På lite äldre dagar har intresset för vissa saker vaknat på nytt. Läser T.ex om Europas historia och kollar vidare på webben under fritiden. Skulle absolut ha haft nytta av sådant under gymnasietiden.

Jag tror att lärarens roll är oerhört viktig här. Vi måste LÄRA ut konsten att hantera kunskapskällor. Kritiskt och mångsidigt! Att ta avstånd från hela saken är inte en option! Då lär vi i förlängningen bara ut den kritiklösa snabbsökningen. En förutsättning för att lyckas i vårt arbete, är att behärska till buds stående verktyg själva! Där en nöt att bita i för skolbossarna!

Vi är på väg, men ibland skyndar vi onödigt långsamt!