Bloggaren är stolt över sin yrkesroll som lärare i Finland. Vi har ett rykte om att vara en ledande skolnation. Visserligen kan man kritisera vad PISA-undersökningar och annat egentligen mäter! Men i alla fall! Då man som finländsk lärare reser i utlandet, möts man av respekt och förundran i yrkeskretsar. Hur gör ni därhemma! Hur kan det komma sig att lilla Finland har så höga prestationsapoäng. Bloggaren vet ärligt talat inte! Vi knegar på!

Det finns speciellt två frågor som oroar. För det första: Är vi så bra som ryktet säger? För det andra: Hur är det med utbildningens framtid i vårt land?

Vi finländare är vana att jämföras med våra vänner i Sverige. Som jag påpekat tidigare i denna blogg, må man i Sverige ha lägre poäng i vissa tester, men man klarar sig utmärkt i alla fall! Utmärkta industrier, högklassig kultur, forskning på toppnivå osv. På många områden går man förbi grannlandet Finland ”efter skolan”. Det är sådana detaljer som får en att lite tänka efter. Vad mäter skolundersökningarna egentligen?

Min åsikt är att vi utbildar ett visst antal mycket duktiga teoretiker. Däremot klarar vi inte alltid av att utbilda dynamiska människor, som kan  samarbeta! Vi är bra på att tänka innovation, men sämre på att utveckla och dela med oss av vad vi har (är man inskriven i Hanken, talar man om att sälja!). Det finns punkter det brister på alltså!

Framtidsutsikter? Det är svårt att sia, men vissa mönster framträder. I Finland går den traditionella skogsindustrin på sparlåga. Jordbruket slåss med kallt väder och svagt solsken under stora delar av året. Vi kan göra dataspel. Clash of Clans, Angry Birds osv. Hurra! Är det vår räddning? (Frågan är INTE seriöst ställd!). Faktum är ändå att teknologi är något vi behöver! Satsar vår ungdom på den saken? Understöds de  i frågan? Nja. Fysik, kemi och biologi är inte populära ämnen i vårt land. Mjukvetenskaperna (om jag tillåts kalla dem så) drar betydligt bättre. Vi kommer att ha mängder av ekonomer, historiker, hälsovårdare osv i framtiden, om trenden håller, men inte många som utvecklar någonting att sälja och vårda!

Varför är det så?

Bloggaren tror att dagens gymnasieelever inte får en tillräcklig helhetssyn. De olika ämnena låses in i fack som kallas klassrum. Dessa rum har närmast ogenomträngliga väggar. När bloggaren tar emot nya fysikplantor, kan det hända att de indignerat protesterar när man försöker tillämpa matematik. Vi har fysik nu! Inte måste man väl använda matematik då? Kan inte vi bara sitta och höra vad du har att berätta? Och sedan glömma? Måste vi själva GÖRA saker och ting?

Bloggaren tror att skolan borde ge mera ämnesintegrerad undervisning, utan att de enskilda ämnena stryker med. Hur använder man matematik i fysik, kemi, biologi, teknologi, samhällsvetenskaper, ekonomi, medicin osv. Hur samverkar konst, musik och vetenskap. Idéhistoria! Hur involvera språken i processen? Engelska är oerhört viktigt, men hur är det med de ”små språken”? Kan vi utöka våra kunskaper med hjälp av tyska, franska, spanska, ryska? (Eller svenska i det finskspråkiga Finland?).  Generell kunskap! Om det här ska lyckas, måste lärarna lära sig SAMARBETA i stället för att låsa in sig och föreläsa med kritan i handen! Det kunde rädda en del av helheten. Bloggaren skulle t.ex. aldrig själv kunna undevisa biologi eller samhällslära, men om jag får bekanta mig med de kvantitativa problem man har i de vetenskaperna, kan det hända att jag kunde tänka ut en vettig lösning! Varför ska vi förvägras den möjligheten. Slöseri med resurser!!

Våra läroplaner är för rigida. Vart tionde år ca gör vi minimala förändrings och trycker upp läromedel med fel som det tar ytterligare tio år att åtgärda! Fram för dynamiska elektroniska läromedel som kan uppdateras på några dygn, om viljan finns! Eleverna kollar ändå fakta på webben i allt större grad!

Vi måste utnyttja de alternativa metoder som står till buds! Inte enbart förbjuda teknik för att den stör lärarens monolog! Datorer, lösplattor, smarttelefoner och annat kan användas VETTIGT! Risken för missbruk finns givetvis, men så har det varit tidigare också!

Vi måste röra mera på oss. Idrott är inte ett teoretiskt ämne, men bloggaren har ofta observerat att ungdomar med god kondition, presterar bättre! De orkar! De har rutiner! Det här ÄR viktiga detaljer!

Gymnasieskolan saknar i praktiken praktiska ämnen som t.ex. IT. Katastrof. Vem fasen ska utveckla de tidigare nämnda spelen eller andra tillämpningar. Ett litet antal ”nördar”?? Nej! Vi borde utveckla det här på betydligt bredare front och tänka BÅDE teoretiskt och praktiskt. Dagens gymnasieskola är väldigt teoretisk! När föddes Solkungen? Vad säger Newtons första lag? Åt vilket håll vrids DNA-molekylern? Vi utbildas för att veta, men knappast för att kunna!

Mera samarbete och praktiska ”hands-on”-kunskaper, idrottsverksamhet på en ordinär nivå, skulle antagligen påverka det sociala klimatet. Man är inte längre en av ”fysikerna” eller ”historikerna”, utan en del av en större grupp. En av huvudingredienserna i ett fungerande socialt klimat, är att man respekterar andras kunskaper i stället för att se ned på dem. Dagens skola kör på tok för mycket på ”vi och de där andra”-mentaliteten.

Vad göra? Beslutsfattarna har en viktig roll här, men de kämpar mot någonting med en oerhörd tröghet, nämligen vår utbildningstradition. Inte lätt att svänga den skutan! Jag hoppas de orkar och vågar försöka!!!

Bloggarens uppfattning är att lärarna på fältet kan göra mycket. Vi måste ta i problemen och börja samarbeta! Trenden finns redan! I den egna skolan är många kolleger inne på spåret, men det finns också de som totalvägrar jobba så. Man vill vara expert i sitt eget lilla rum! Det sociala klimatet är inte enbart en fråga för industrin och handeln!

Världen utvecklas. Det borde skolan också göra!

Till slut ett par länkar:

En lärare berättar i the Guardian om teknikens roll i undervisningen. (Engelska)

Ett blogginlägg i Tekniikka ja Talous. (Finska)

Bloggarens yrkesetik kräver ett önskemål om att vid pensioneringen lämna ifrån sig en skolkultur som är lika bra som den man åtog sig att arbeta med i tiden (eller bättre!)