Satt i bussen och slöade. Bakom mig satt två unga finskspråkiga gymnasiekillar. Uppenbart i smartare ändan av skalan. Det är fult att tjuvlyssna, men vad gör man. Konversationen flöt.

Den ena hade problem med sin matematiklärare. Killen ansåg att läraren löst ett typproblem fel. Den unga matematikerplantan hade lyckats hitta en amerikansk videoföreläsning, där föreläsaren (någon högskola, hörde inte vilken, möjligen via Khan-academy) hade löst motsvarande problem på elevens sätt. Han berättade för sin kompis att han kontaktat en finländsk docent och frågat om problemet. Akademikern gav honom rätt och sade att läraren gärna får ta kontakt.

Kompisen frågade om vår unga matematiker konfronterat läraren. Svaret var nej! Det lönar sig inte. Läraren vill inte höra på och kan bli förbannad, vilket i sin tur kan sänka vitsordet i matematik pga uppstudsighet. (Bloggaren vet inte lärarens kön, eftersom det finska språket inte har pronomen av typ han/hon, utan ett könsneutralt hän). Killen var nöjd med att veta att han har rätt.

Det är inte lätt att acceptera yrkesroller i omvälvning tydligen. Bloggaren utgår från att lärare överlag, oberoende av vad de undervisar, i regel vet vad de talar om, men det kan gå fel! Det minns jag tydligt från min tid som elev!

Dagens ungdomar, åtminstone de smarta och vetgiriga, tar reda på! Så är det! Då gäller det för läraren att acceptera situationen och lära sig något av den själv.

Som fysiker och lärare råkar jag ut för det här emellanåt. Jag har sällan direkt fel, men min information kan vara med snudd på föråldrad, speciellt då det gäller den tekniska utvecklingen. Ärligt talat har jag lärt mig en stor del av den teknik jag behärskar i klassrummet, genom att fråga och tipsas av elever. I en grupp på 25 – 30 stycken, finns det mycket ofta ett par vettiga idéer.

Efter att ha jobbat på fältet i över 30 år, känns det ibland lite skrämmande att tala med den ”nya typen” av elev, speciellt då man är trött och stressad. Den elev som nickar men sedan genast kollar upp. Ska försöka höra på invändningar i framtiden. Är de bra, ska de beaktas. Hoppas bara att de egna eleverna vågar argumentera! Bloggaren skulle inte gärna vara föremål för en diskussion i stil med den ovan…