Som lärare har bloggaren observerat ett märkligt fenomen. Städer och kommuner satsar pengar på att skyffla in teknisk utrustning i skolorna, men sedan händer ingenting! På bloggarens arbetsplats har det t.ex. förekommit att apparater stått i lager i väntan på att sättas i bruk nästan ett år. Lärarna får inte själva göra den saken. Storebror ska konfigurera maskinerna, så att det är ytterst svårt att göra någonting vettigt med dem. Där står de och väntar – och bränner garantitid.

En annan konstighet är att det nog dyker upp mjukvara. Ingen tänker ändå på att man borde skola användarna! Sådant är det meningen att vi lärare ska sköta på egen tid och av eget intresse. Stora mängder av programmen och möjligheterna utnyttjas alltså aldrig. Det här borde egentligen lärarfacket ta sig an!

Det är bra med teknik, men det räcker inte med att bara köpa de yttre ramarna. Man måste se till att också det praktiska fungerar. I övrigt är det här slöseri med skattemedel.

Nu råkar det vara så att ett växande antal lärare intresserar sig genuint för dessa saker och ser det som en stolthet och kompetensfråga att behärska tekniken. Det är bra! Problemet är bara det, att den gruppen är tvungen att satsa på egen teknik eftersom den kommunala fungerar som den gör. Problemen förvånar en gammal lärare. Om skolan ska leva med sin tid, borde väl beslutsfattarna sköta sin del av karusellen.

Bloggaren har ändå på senare tid sett motsvarande problem också utanför skolvärlden. På privata sektorn förekommer samma typ av problem ibland. Där förekommer också en annan historia, nämligen åldersfascism. Det finns bossar som anser att äldre arbetstagare inte behärskar tekniken. Bloggaren ber att få protestera! Det här är inte en åldersfråga, utan en inställningsfråga. Jag känner många äldre som är ytterst slängda i konsten att hantera teknik. De har ju så att säga varit med om utvecklingen!

Uppfattningen att ungdomar är teknikkunniga är egentligen en ofta misslyckad generalisering. Visst finns det kunniga unga, men förvånansvärt många kan för sjutton inte lagra en textfil på sin dator! De behöver skolning och instruktioner. IT borde vara ett obligatoriskt? läroämne, speciellt i gymnasieskolan (och antagligen tidigare med). Vi ska ju skriva studentexamen med den här tekniken om något år! Skärpning!

Den tekniska utvecklingen är ett faktum. Den tekniska kunskapen är en annan femma. Det praktiska likaså.