Publicerade häromdagen ett inlägg där jag talade om att det kan vara viktigt att förstå vår värld. Jag påstår att vi alla borde ha ett hum om varför världen fungerar som den gör. Jag fick förstås mothugg. Inte offentligt, vilket jag givetvis respekterar, men kommenterar ändå.

Argumenteringen gick ungefär som så, att det finns ett väldigt stort behov av andlighet. Den materiella världen är helt enkelt ointressant. Vilken är nyttan med att kunna naturvetenskap? Det finns de som kan handskas med den biten. Alla behöver inte….

Nytta? Bloggaren blir lite förgrymmad den termen ibland. Det är ytterst svårt att definiera nytta på ett vettigt sätt. Dessutom anser jag att ett frenetiskt dillande om nytta är allt annat än andligt!! Det är dessvärre materiellt så det förslår!

För ett antal år sedan folkomröstade man i Sverige mot atomkraft. Jag tar inte ställning till om det här var ett klokt beslut. Påstår ändå att man borde ha en gedigen kunskap för att kunna rösta om en så viktig sak! Till demokratins spelregler hör rätten att få komma fram med en åsikt.. Beslutsfattande ligger ändå på en högre nivå än så. Viktiga beslut ska inte tyckas fram. Ur den synvinkeln sett, anser jag inte folkomröstningar vara demokratiska. Det är min åsikt. Beslutsfattandet borde vara en tvåstegsprocess, där man röstar på experter man litar på och låter dem fatta beslutet.

Det här var en detalj, men faktum är att varje gång vi röstar i t.ex. politiska val, påverkar vi vår framtid. Kunskap om vad man röstar på, skulle inte skada.

Är det nu verkligen så att den naturvetenskapliga bildningen brister. Skulle påstå att så ofta är fallet. Bloggaren hamnade för en tid sedan i diskussion med en akademiskt bildad person som påstod att hen inte producerar koldioxid överhuvudtaget, eftersom hen tar cykeln till jobbet. Bloggarens påstående att man producerar koldioxid bara genom att andas, väckte nästan en aggressiv reaktion.

Vi handlar enligt vad vi tror på, vet och förstår. Ingen kan behärska allt och den störste experten kan göra tvivelaktiga beslut. Risken för det minskar ändå om man har en viss bild av det man sysslar med. Bloggaren kommer att försvara den naturvetenskapliga världssynen i framtiden också.

Dessutom? Den utesluter inte andlighet!!