Gymnasiernas rankinglista publicerades för någon vecka sedan. Trots en del kritik, har listorna tydligen kommit för att stanna. Dessutom är utbudet idag mångsidigare än tidigare. Nya kriterier för hur listorna ställs upp förekommer, liksom detaljerade listor över hur olika ämnen klarar sig.

I det här inlägget ska vi ta upp Finska Notisbyråns rankinglista. Den visar hur väl gymnasierna klarat av att ”förbättra elevens kunskapsnivå”.

Först en aning kritik. Bloggaren är lektor i fysik i ett större finlandssvenskt gymnasium, Brändö gymnasium i Helsingfors. Vi har i storleksordningen 400 elever totalt. För eventuella rikssvenska läsare bör påpekas, att det här är en ”stor skola” i Finland. Relativt få skolor tillåts bli större än så, oberoende av undervisningsspråk! Vi samlar in elever från ett flertal olika kommuner i huvudstadsregionen och därigenom också ett flertal olika högstadier. Våra nya studerande har väldigt olika utgångsnivå OCH DET OBEROENDE AV DE VITSORD DE FÅTT. Det är uppenbart att man i högstadieskolan inte använder en gemensam bedömningsnormer. Varje lärare har tydligen sin egen utvärderingsgrund. Det här leder till att betygen inte är jämförbara! Har hört precis samma kritik av finskspråkiga kolleger! Problemet slår delvis hål på denna rankinglistas validitet!

Trots denna något darrande validitet är listan intressant! Bloggaren har använt webbdata och färgat de finlandssvenska skolorna för lättare identifikation. Linjen är att vi svenskspråkiga ligger högt på listan! Toppresterande gymansier som, t.ex. Lärkan, sjunker en aning. Det är inte förvånande. Det kan vara knepigt att förbättra det som redan är bra, dvs elevernas goda utgångsnivå. Hangö gymnasium toppar den nationella listan! Man får bara lov att gratulera!!! Brändö gymnasium ligger på hyggliga 28 plats bland totalt ca 350 noterade skolor. Inte illa. Tydligen har vi en fin anda i skolan!

”Förbättringslistan” är intressant i jämförelse med ”Prestationslistan” bloggaren tidigare uttalat sig om.