Vi människor har en tendens att acceptera det som funnits där tidigare, ofta utan ytterligare reflexion. En av de saker vi uppfattar som självklara, är att de flesta problem kan lösas om man håller ett möte!

Möten behövs, speciellt om man ska fatta beslut eller informera om viktiga saker, men som diskussionforum är de sällan en lyckad lösning.

Bloggaren talar av erfarenhet. Som lärare har jag tillbringat otaliga timmar i möten. Några observationer:

När människor träffas och språkas vid, kan goda meningsutbyten äga rum om man är två. Redan tre personer innebär ofta problem, om inte de som umgås har en långt utvecklad självdisciplin och vördnad för de andra, så att var och en kommer till tals. Så är sällan fallet. I en grupp på tre, ibland även på två, personer, tenderar en att bli utfrusen. När antalet människor i gruppen ökar, gör de praktiska problemen kring diskussionklimatet detsamma.

Om man stillsamt följer med ett möte, observerar man lätt detta. Ca 20-30 procent av deltagarna, utnyttjar 80-90 procent av tiden för att lägga fram sin åsikt. Man ironiserar motsatta åsikter, förhalar med banala detaljer, skämtar bort, kommer med påståenden som att ”min åsikt är vetenskapligt bevisad” (till bloggarens omåttliga irritation) osv. Det är ytterst sällan man kommer till skott i någon viktig fråga.

Mycket förändras i samhället. Diskussionstekniken är inte ett undantag. Det skulle kanske vara tid att tänka om.

Bloggaren har börjat vänja sig vid diskussioner i digital form. Motståndarna hänvisar förstås genast till nätmobbning, ofta utan att ha den minsta praktiska erfarenhet av saken. Visst kan man komma med fula inlägg digitalt också, men jag tror att knepet här är att undvika anonyma diskussioner.

Vid en fungerande nätdiskussion (sådana finns i många former och på olika plattformer), kan man utrrycka dig långsamt och med eftertanke, utan att bli avbruten. Man hinner sätta sig in i motargument i lugn och ro. Man hinner kolla fakta innan man svara osv. Fördelarna är många.

Som sagt tidigare. Vi behöver möte, men kanske inte för diskussion. Information och beslutsfattande fungerar bättre.

Många av de möten bloggaren deltagit i, har skapat enorma mängder stress och irritation, alienerat deltagarna mot varandra, förstärkt fördomar, ökat klickbildningar osv.

Det skulle kanske vara tid att tänka om. Baserat på ca 35 års arbetserfarenhet, påstår bloggaren att det klassiska diskusssionsmötet i stor grupp är ett kvalificerat slöseri med tid och resurser.