Det gick inte något vidare för Finland i varken ishockey eller Eurovisionens schlagertävling (Esc) i går, lördagen 18 maj. Man har ju vanan inne att så är fallet!

Idrotten kan jag inte uttala mig om, men Esc förvånar lite. Inte var vi SÅ dåliga!! Finlands svaga placering måste ha någon annan förklaring. Bloggaren har två tankar om saken. Vet inte om de stämmer, men i alla fall.

För det första! Många länder har starka bindningar till sina grannar eller före detta politiska ”samarbetspartners”. Grannarna ser man i de höga röstetalen för många av de forna sydliga sovjetsatelliterna. Inget illa i saken i och för sig. Det är trevligt att folk samsas om någonting för omväxlings skull. Politiken då. Till exempel Storbritanniens samväldepolitik, kan knyta in länder som Malta och Cypern. Finland är sällsynt alliansfritt och isolerat. I tävlingen ser man det. Finland står för sig! I praktiken ser bloggaren det här som en risk. Ska vi utvecklas som nation, och inte bli ett europeiskt skogsbilly-folk, måste vi satsa på annat än det lokala. Språk, kontakter, samarbete osv. Den rådande politiska stämningen har starka drag av isolation. I långa loppet kan det här inte gagna vårt land.

För det andra! Bloggaren undrar hur negativt kyssen mellan två damer på slutet inverkade. Det kryllar av homofoba röstare, speciellt i Europas östra delar. Personligen anser jag att det var tufft att Krista och damerna stod på sig och genomförde sitt nummer som de gjorde! De vågade stå för sin sak! De steg åtminstone i denna bloggares aktning!

Den svaga placeringen stöter alltså inte mig personligen. Tvärtom! Allting här i världen bildar mönster. Dessa mönster kan påverkas och reformeras. Det krävs att någon ställer upp och försöker. Det har Krista och damerna gjort. All heder!