Tiderna förändras och verktygen med dem. Också på den intellektuella sidan. Många människor, tom. en del lärare, anser att smarttelefoner ska bannlysas i skolan. Där ska man sitta i timtal med händerna knäppta och lyssna på pedagogen. Som alltid har rätt, oberoende vad som Wikipedas.

Visst kan tekniken distrahera. Under min egen skoltid fick man lov att klara sig utan. Mången lektion ”dagdrömdes” bort. Jag kunde konsten att se närvarande ut i alla fall och hade ett antal standardsvar som fungerade om magistern kom på tanken att ställa en fråga. (Det behövdes bara ett litet antal sådana svar. Äkta hälften lär ha svarat Axel Oxenstierna, oberoende av frågan, och fått berömliga vitsord på det viset). Egentligen är det bättre idag ur lärarens synvinkel. Man SER vem som inte är psykiskt närvarande.

Mången elev spelar eller umgås med kompisar via tekniken, men det finns andra möjligheter. En av mina fysikstuderande satt, visserligen under en matrast, med drömmande blick och följde med sin telefon. Fysikläraren passerade och killen pekade på sin telefon. ”Titta, föreläsningar i MIT” sa han. (Massachusets Institute of Technology”). Ska vi verkligen förbjuda denna möjlighet?

Bloggaren är intresserad av biografier. Har läst om många av de stora fysikernas liv på det viset. Det är inte så länge sedan man hade uppfattningen att böcker, utom Bibeln (suck), var skadliga. Mången stor tänkare har fått tampas mot den fördomen. Speciellt flickor och kvinnor skulle skyddas mot det skrivna ordets faror.

Som sagt, tiderna ändras. Och bra är det!