Bloggaren är varken matematiker, filosof eller teolog. Bara en vanlig fattig fysiker! Kanske är det därför lätt att tackla rubriken.

Ta Platons id’evärld t.ex. Finns den kvar i dagens kultur? Bloggaren har alltid tyckt att matematiken kommer närmast bland eventuella kandidater. I matematiken är punkter, linjer och andra begrepp perfekta id’eer, som aldrig kan reproduceras perfekt i den riktiga världen. En linje ska t.ex. vara oändligt ”tunn” och oändligt ”lång”. De grova grejer vi presterar på papper och datorskärmar, ligger långt ifrån idealet.

Mest spännande är ändå de matematisk/filosofiska skolorna intuitionism och formalism. Mycket förenklat kan man säga att den förstnämnda säger att matematik konstrueras, medan den andra talar om att upptäcka någonting som redan finns där. Det är som att jämföra en konstnär med en arkeolog. Konstnären skapar via sin fantasi, medan arkeologen skyfflar bort täckande jord och ser vad som döljer sig där nere.

Bloggaren har ofta kommit att jämföra ateisten med intuitionisten och den troende med formalisten. Svårigheten blir sedan att klassa agnostikern. Bloggaren känner sig som en formalist i dessa frågor, men en som inte vill spekulera vilt om det vi ännu inte upptäckt.

Roligt att vara amatör ibland!