Svaret på den frågan är kanske lite tvivelaktigt just nu! Det väller in en mängd negativa nyheter. Vi gick miste om en plats i FN:s säkerhetsråd och an av kommentarerna i media var att vi har en överlägsen attityd i moralisk/etiska frågor. I dagens tidningar kan man läsa att vi är på vippen att bli klassade som fattiga i vårt land. En ytterligare nyhet berättar att våra vänner i ungrarna inte längre gillar att språken finska och ungerska anses vara besläktade. Tydligen tycker ungrarna att vi är skogsmänniskor ute i periferin!

Visst finns det goda nyheter också. Våra PISA-poäng är ju bra, och vi anses vara ett exempel på ett land som kan det här med skola. Den saken upplever bloggaren ofta ute i världen. Trevligt. Vad PISA egentligen mäter är sedan en annan femma!

Man kunde argumentera av och an om detta. Ett argument jag hört är, att vad spelar det för roll?

Bloggaren tror visst att det spelar en roll! Finlands befolkning på ca 5 miljoner människor är en liten spillra bland alla jordens människor. Dagens värld gör ändå att kontakterna världen över är livliga. Vi är beroende av resten av världen! Vi behöver kulturutbyte, handelsutbyte osv. Utan dem BLIR vi ett perifert skogsfolk.

Är vi överlägsna? Hm! Finland har haft en stormig historia. När vi förfasar oss över vidrigheter och krig i världen, ska vi minnas vårt eget inbördeskrig/frihetskrig i början av 1900-talet! Sedan dess har vi kanske kommit en bit fram på civilisationens väg. Vi har lyckats skapa en välfärdsstat. Det ger oss säkert en viss pondus i frågor om mänskliga rättigheter och annat! Trist om detta uppfattas som överlägsenhet. Kanske borde vi öva upp en förmåga att ta fram dessa saker utan att mästra??

Fattigdomen? Det påstås att vi har rikligt med innovationer i vårt land, men att vi är dåliga på att saluföra dem! I det fallet klarar sig t.ex. Sverige bättre. Vad göra? Här spelar bland annat språkfrågan en enorm roll. Läget har förbättrats. Idag snackar finländaren en bättre engelska än under Ahti Karjalainens dagar. Mycket återstår ändå. Språkdebatten med ”tvångssvenskan” i vårt land är ett gott exempel! Det är fråga om ATTITYDER! Det minskar INTE på finska språkets värde om svenskan högaktas i vårt land. Om de finskspråkiga i landet vill isolera sig kulturellt och språkligt, får de stå sitt kast! Rikare blir man inte, vare sig materiellt eller andligt med den metoden! På innovationssidan kan man också ta upp det här med utbildning i ämnen som leder till konkreta! resultat. Bloggaren syftar på naturvetenskaper. Vi måste utveckla ett aktivt tekniskt/vetenskapligt kunnande för att klara oss i karusellen. I gymnasiet har vi dock en obligatorisk kurs i fysik och kemi, medan det finns 3-4 obligatoriska kurser i ämnen som religion och historia!!! Bloggaren påstår inte att dessa ämnen är oviktiga! Tvärtom! Men en vettigare balans kunde råda!

Ungern då? Bloggaren vet inte riktigt vad man ska säga! Ungerns politiska kaos med närmast fascistiska inslag just nu, får en inte på gott humör minsann! En del av nytänkarna i Ungern drömmer om förfäder bland de skytiska krigarna. Dramatiskt! Macho! Men när det kommer till kritan, blev Finland aldrig en ockuperad del av östblocket efter andra världskriget. Det blev ungrarna! Skytiska förfäder eller inte!  Orsakerna kan historikerna diskutera, men bloggaren tror bestämt att Finland hade rykte om sig att inte vara så lättkuvat!

Det finns mycket att fundera på just nu. En sak tror bloggaren bestämt! Vi måste ha kontakter utåt! Vi kan inte enbart odla och avverka vår skog och sträva tillbaka till det enspråkiga rökpörtet. Vi måste vara med i EU. Vi måste ha andra kontakter och allianser. Vi måste exportera och importera både varor och kultur. Vi måste arbeta på att bli mera sociala och diplomatiska. Utbildning – allmänbildande sådan – är en ytterst viktig ingrediens i den soppan. Bloggaren är ytterst stolt att vara en liten del av en processen. Det finns nog hopp för vårt land, så länge de politiska bakåtsträvarna, som just nu är på modet, hålls tillbaka av vettiga och bildade röstare!