Via Facebook hittade bloggaren en länk av intresse. Danskoreografen Tiina Lindfors retar upp sig på termen tvångssvenska – och det med rätta. Varför ska ett skolämne utpekas för sin status som obligatoriskt. Samma gäller många andra.

Det här är en känslig fråga, men ingen förbjuder en gammal lärare att ha en åsikt (utom möjligen de kolleger som har många obligatoriska kurser)!

Det här med obligatoriska ämnen i gymnasieskolan förundrar lite. Det hela hör till de där ”grundsanningarna” vi tar för givet utan att protestera. Vilket är läget då? En kort förklaring för icke initierade. I Finland ska en normal studentexamen backas upp av minst 75 kurser i olika ämnen. Dessa indelas i obligatoriska, fördjupade och tillval. Vi tar en kort titt på de obligatoriskas antal (rubriken är ena annan historia). Alla måste inte läsa samtliga. Det beror lite på ”specialisering”, bl.a. då det gäller språk och religion/livsåskådning:

Modersmål 6

Finska (modersmålsinriktad eller ”vanlig”) 6

A engelska 6

A tyska 6

Lång matematik 10

Kort matematik 6

Fysik 1

Kemi 1

Biologi 2

Geografi 2

Religion 3 (evlut eller oft)

Livsåskådning 3

Filosofi 1

Historia 4

Samhällslära 2

Psykologi 1

Bildkonst 2

Musik 2

Hälsokunskap 1

Gymnastik 2

Studiehandledning 2

Bloggaren kan ha glömt någonting i djungeln, men listan visar ett mönster. Skolan är ytterst humaniora-inriktad. Om man läser det här kallt, kan man påstå att historia är 4 gånger viktigare än fysik eller kemi, religion 3 gånger viktigare osv. Matematiken avviker från mönstret. Det betyder ändå inte så mycket, eftersom ämnet inte per automatik kan kopplas vidare till andra specifika ämnen. Alla borde ha nytta av matematik?! Om skolkurserna sedan erbjuder den praktiska nyttan, är en annan fråga.

Det talas ofta om icke-motiverade studerande. De finns! Samtidigt har vi ett stort antal verkligen motiverade!!! Det som bloggaren ibland frågar sig, om det är mödan värt att brassa på med kurs efter kurs av ämnen som inte överhuvudtaget engagerar. Det finns dagar då jag bara skulle villa se modersmålet vara obligatoriskt! Eller åtminstone en sundare balans i en värld, där medborgare som inte hittar elkontakten, klipper av elektriska ledningar med sax!

Motargumentet är ofta att de unga inte är mogna att välja. Är vi som väljer för dem mogna? Har vi rätt att indela ämnen som ovan? Skulle inte en viss grad av självjustering höra till saken?

I praktiken skulle studeranden säkert välja krävande ämnen också med större valfrihet! Man behöver dem i samband med vissa studier bevars! Det inser var och en. Låt dem välja bland ett visst antal kurser! Med i säcken hamnar nog ett stort antal ”allmänbildande ämnen” i alla fall.

Skulle bloggaren vara beredd att avstå från obligatorisk fysik (en futtig kurs) för sakens skull. Javisst!

Skulle jag avstå från obligatorisk undervisning i det andra inhemska? Ja, säg det! Frågan är fel ställd. Skulle jag utnyttja möjligheten att delta i dessa kurser. Absolut! Skulle jag tvinga min nästa att göra det. Hm!