Vilken sak? Jo, det där med att gå ut ur kyrkan!

Vill bloggaren, som är agnostiker, försvara ett medlemskap i vår folkkyrka (som det lär heta)?? Inte i sig! Men…

I dagens Hbl (onsdagen 3/4/13), kan man läsa om saken på ett par ställen. Först stötte bloggaren på en notis om att takten tycks öka för  de ”utskrivnas” del. Journalisten Johanna Minkkinen rapporterar om saken. En bidragande orsak lär vara lekmannapredikanten Pirkko Jalovaara och hennes budskap om onda andar. Det här är en i och för sig trist historia. Visst är det OK att en kristen ber för en sjuk människa! Visst är det OK att patienten i fråga ber för sig själv! Problemet kommer på då man uppmanar folk att bevisa sin starka tro, genom att ersätta medicinsk vård med bön!!! Det här är ytterst obehagligt, till och med bara i en svagt antydd form. Det är bara så typiskt att Petrus församling välkomnar predikanten ifråga. Tur att bloggaren har bytt församling!!

Det är lätt att förstå en rationell människas ilska över dylika fenomen, men sedan börjar rumban!

Flera personer har trätt ut ur kyrkan som organisation efter nyheterna om PJ.

Sedan kom ärkebiskop Kari Mäkinen med i bilden. Han intervjuades om sin inställning till samkönade äktenskap i morgonTV. Först uppfattade man saken som så att han var för dessa äktenskap. Då skrev många värdekonservativa ut sig. Sedan dementerades KM:s uttalanden. Då skrev många liberala ut sig!

Bloggaren bläddrar vidare i Hbl. På debattsidan hittar man en insändare av Ulla Klötzer, som ofta uttrycker sig i debatter mot kärnkraft.  UK ilskar sig över kristdemokraten Mika Ebeling, som är medlem i Helsingfors stadsfullmäktige och lär ha påstått att kärnkraften är ”ett energiproduktionssätt som Gud har givit oss”.  Ut ur kyrkan bara med buller och bång, anser UK.

Ja ja. Typiskt flummigt uttalande av Ebeling. Man kan ju säga samma sak om vad som helst! Gud har väl givit både det ena och det andra! Om man nu vill invända mot påståendet, blir det väl närmast att konstatera att religion blandar sig dåligt med både vetenskap och politik.

Visst ska vi reagera! Men hur? På något sätt känns det som om man inom kyrkan förvägras komma fram med någon åsikt överhuvudtaget! Det är inte heller bra. Säger man bu, försvinner några ur gemenskapen, säger man bä, försvinner några till. Det börjar nästan verka som om man i allmän skadeglädje passar på att ytterligare slå en redan slagen motståndare.

Visst ska vi har rätt att byta trossamfund och annat med. Man måste ändå komma ihåg att då man lämnar en organisation, avstår man också från möjligheten att påverka. Kyrkan har förändrats och kommer att fortsätta göra det. Vill bloggaren vara med vid rodret? Ja! Inte på grund av en djup övertygelse. Mera på grund av ett hopp om att kyrkan står för sin del av det ljusa här i världen. Trots vissa töntiga fenomen och uttalanden. Mycket av det vi kritiserar i organisationen, är påfund människan har kommit med genom årens lopp. Dagens människa borde kanske se det som sin roll att rationalisera bort det mest markant överflödiga! Den rollen går vi miste om då vi skriver ut oss!

Idag ser vi kvinnor fungera som präster. I morgon får vi kanske se dessa präster och deras manliga kolleger viga och välsigna också par som är av samma kön. Bloggaren har förstått att det här står högt på önskelistan för många människor. Säkert ser vi  andra anpassningar till ett liberalare samhälle. Om vi står fast och påverkar!