Bloggaren tycker att det är intressant att följa med hur vi människor ställer upp regler och normer, för att sedan enligt bästa förmåga kringgå dem. Skattefusk, tobakslagar, springande mot rött ljus, självdefinierad cykelvägar…. Exemplen räcker minsann. Ursäkterna och motiveringarna likaså.

För drygt 20 år sedan besökte familjen Israel. Där stötte vi på en märklig historia. Hotellhissen hade två uppsättningar knappar. Varför det? Vi frågade om saken och fick veta att den ena uppsättningen utnyttjades under sabbaten av dem som var tillräckligt ortodoxa i landet. Att trycka på en vanlig hissknapp innebar arbete och brott mot sabbatsbudet. Specialknappen var kopplad till en slumptalsgenerator som kallade på hissen inom en viss tidsperiod, men man visste inte riktigt när. Då var det inte knapptryckaren som var ansvarig. Man kunde skylla på tekniken (vilket förekommer här hemma också).

Bloggaren har inte för avsikt att vara vanvördig mot en religion med tusenåriga traditioner. Inte heller vill jag spekulera om hurpass logiskt arrangemanget är.

Det som däremot har kommit att fastna i familjens vokabulär är termen sabbatshiss! När någon fintar sig förbi lagar, regler eller normer med tillräcklig klurighet, då kallar vi det för en sabbatshiss!