Bloggaren har kritiserats av finlandssvenska bekanta för att ha bytt församling över språkgränsen. Vill kommentera lite!

Det kommer dagar i livet då man tänker igenom de samfund, föreningar och annat man tillhör. Om det nu råkar vara så, att församlingen i sin konservatism känns för trång – ja då ska man väl åtgärda det!? Inte ska man väl hänga kvar bara för att den är finlandssvensk?? Och godkänna att t.ex. homosexualitet är en synd, känna missundsamhet med kvinnopräster och evolutionsläror etc. Som lärare anser jag att mitt ansvar är större än så.

Om man resonerar enligt sådana linjer, är man ute på hal is. Då kunde man lika väl påstå att det för ca 70 år sedan hade varit OK att vara medlem i nationalsocialistiska partiet i Tyskland, med motiveringen att många andra tillhör partiet, alltså måste det gagna ”det egna” på något sätt. På det är sättet fick väl den rörelsen det tysta understöd av folket som världen idag förundrar sig över.

Bloggaren anser att vi alltid är ansvariga för vårta ställningstaganden. Vi lyckas inte hela tiden vända saker till det rätta, men vi bör försöka! Man kan filosofera om gott och ont på finska lika väl som på svenska. Mitt modersmål har inte ändrats, trots att församlingsspråket har gjort det.