I många gymnasier är det tradtion att abiturienterna bjuder sina lärare på middag då studierna närmar sig sitt slut. Så även i Brändö gymnasium.

Årets lärarmiddag ägde rum i Cafe Carusel i Eira, Helsingfors. Det var en fin fest. Årets tema var sjömän och sjörövare. Många fina maskeraddräkter!! Maten var god och stämningen hög.

Lärarmiddagen fyller en viktig roll, precis som många andra skoltraditioner. För eleverna är det kanske en chans att slappna av efter alla sina kurser och det ofta hårda arbete ett gymnasium innebär. För lärarna kan det vara en möjlighet att lägga ner en del av yrkesrollen och välkomna de unga i de vuxnas skara.

Bloggaren minns sin egen lärarmiddag. Restaurang Marski. År 1974. Lärarna i Lönkan hade en mera distansierad roll mot sina elever jämfört med vad som nu är fallet. Efter middagen släppte ändå en stor del av trycket. Lärarna och eleverna umgicks på ett ledigare, men fortfarande respektfullt sätt.

Lärarrollen är märklig. Under kursernas gång, är vi som undervisar på sätt och vis servicepersonal. Vi hjälper och stöder. Vi försöker anpassa oss efter mången elevs önskningar, utan att för den skull ge efter allt för mycket. Det är fortfarande vi som bestämmer takten. Efter kursen kommer bedömningen, ett av de svåraste momenten i det här yrket. Då blir läraren plötsligt en tuffare myndighet. Man tvingas sätta sig till doms över sina elever. Det är inte alltid lätt och känslorna kan svalla.

Lärarmiddagen är på sätt och vis ett sätt att dra streck över allt detta. Jobbet är till stor del över. Studentexamen bedöms av andra personer. Inträdesförhör lika så. Vi lärare är inte längre de som bestämmer, kommenderar, lockar till prestationer, försöker dela med oss av vad vi vet osv. Vi känner ofta starkt för våra elever många år efter det att de lämnat skolan. Så länge vi bara minns dem egentligen. De är ju VÅRA unga och vi glädjs och våndas med em också efter det att de lämnat skolhuset bakom sig.

Bloggaren måste så här skriftligen tacka årets abiturienter för en fin fest. Nu tummarna up för kommande prövningar!!

20130302-215339.jpg

20130302-215348.jpg

20130302-215359.jpg

20130302-215413.jpg

20130302-215435.jpg