Tidningen dimper in genom postluckan på morgonen. Ofta skummar man igenom den utan större reaktioner. Ibland kan en kria beröra och väcka på allvar. Idag (lördagen 2 mars 13) fanns det två fullträffar!

Den första är artikeln ”Rasismen är inte ett stort problem”. Här talas det om hur våra stor partier tacklar Carl Haglunds beskyllningar om att inte bry sig tillräckligt i rasismfrågan. Rasism kan ALDRIG vara ett litet problem! Inte ens om antalet utöänningar i Finland är relativt litet. Det här är en principfråga och bloggaren anser Carl Haglund ha rätt. Den politikern stiger med jämna mellanrum i bloggarens aktning.

Den andra skrivelsen är en insändare. ”Fel hänvisa till religiösa eller etiska argument”, skriven av Rebecca Åkers, styrelsemedlem i Finlands svenska unga socialdemokrater. RÅ hänvisar till de stora partiernas politiska linjedragning i rättvisefrågor och förvånar sig över att det ska vara så svårt att godkänna samkönade äktenskap i vårt land. Bloggaren håller med igen. Om ca 5 % av befolkningen föredrar en partnet av samma kön, kan vi inte ens kalla det hela onormalt! Dessa personer är för sjutton lika många som finlandssvenskarna!  Bra rutet RÅ!

Sedan allmänt om Hbl. Tidningen må vara mindre än den förträffliga HS. Ofta läser man HS med större intresse, MEN det fins en genre där Hbl är stark. Man pekar ut orättvisor och etiskt skumraskspel på ett mycket öppet och ärligt sätt. Bloggaren kommer inte att överge bladet så länge linjen håller!!