En detalj naturvetaren i bloggaren gillar, är andra naturmedvetna människor. Det må sen gälla de ”levande” eller ”materiella” delen av naturen. Konstiga gränser!

Här på Madeira hittar man latinska och portugisiska namn på mången planta i parker och trädgårdar. Ofta skriver man också ut ursprungsland. Mycket bra! En vandring i parken blir ett litet
äventyr i sig.

Kanske man borde införa samma där hemma? Vi ska ju dessutom låtsas bo i en innovativ teknonation vi finländare.. Tänk om man kunde markera tippor med någon sorts (obligatoriskt) mikrochip. Sedan pekar man på det ex man funderar på med mobilen och kan läsa om det en storspov eller en grönfink.

Bloggaren ärmycket dålig på fåglar! Växter är intressantare. De flyger inte sin väg innan man hunnit observera dem

Förutom att plira på växter har vi besökt några lokala kyrkor och observerat kvällsmässor. Blir inte riktigt klok på katolska kyrkan. Mörkt och dystert i kyrkolokalen. Präster isolerar sig effektivt från församlingen ser det ut som, speciellt medan ceremonin pågår. Vid nattvarden delas det ut bröd, men bara prästerna har tillgång till vinet. När ceremonin är över, springer prästerna ut och släcker lamporna innan fösamlingen har hunnit se de höga kyrktrösklarna. Konstigt. Var finns religionens ljusa sida i det här? Församlingsmedlemmarna ser ut att lida stort! En agnostiskt sinnad protestant skulle knappast konvertera. Det är märkligt hur mycket påbyggnad de i sig enkla kristna grundlärorna har fått genom tiderna.

Man ska förstås inte leka expert efter några korta observationer, men de första intrycken är ofta ganska viktiga. Det har bloggaren som lärare ofta konstaterat!

20130221-195318.jpg